Mart 2020

 Basta Almanya olmak üzere Korona virüs sebebiyle ev içi siddette artis olabileceği uyarilari yapiliyor. İsviçre'de hali hazirda başlamış durumda. Türkiye gibi kadina ve çocuğa yönelik siddetin tavan yaptığı ülkelerde ise durumun ne olacağı belirsiz.   Koronavirüsü nedeniyle İsviçre’de insanlar evlerine kapanırken, aile içi şiddetin de artacağı öngörülüyor. İsviçre’de

Sinemanın bir propaganda aracı olarak kullanılması fikri, her ne kadar 1. Dünya Savaşı sonrasında Lenin’in aklına gelmiş olsa da, ideolojiyi yayma ya da dayatma konusunda iyi bir silah olduğunu fark edip bundan en iyi istifade eden ABD olmuştur. ABD sineması, kendisi dışındakileri ‘öteki’ ilan ederken

 “İnsan, insanın kurdudur” (Homo homini lupus) insan, birbirinin kurdu olduğu tabii halden kurtulmak ve ortak bir güvenlik sağlamak için, kendi kuvvet kullanma hakkını sözleşmeyle bir otoriteye devretmiş ve böylece devletin kurulma zarureti ortaya çıkmıştır. Hobbes siyaset felsefesini tasvir ettiği bu otoriter devlete Leviathan adını vermiş ve fikirlerini