Ana sayfaTarafından gönderilen makaleler Ali İhsan Aksamaz

Yazar: Ali İhsan Aksamaz

Çerkes Aydınlarının Yayıncılık Faaliyetleri   Bu makalemde sizlere esas olarak Osmanlı Ülkesi’ndeki / Türkiye’deki Çerkes Aydınlar / Kuzey Kafkasya Kültür Kökenli Aydınlar tarafından yayımlamış süreli yayınlar ve geçmişteki “Kültürel Otonomi” yönelimli faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vereceğim.   Osmanlı Ülkesi’nde 23 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet Yönetimi’nin ilânıyla birlikte zamanın Başkenti

Bu makalemde sizlere geçtiğimiz günlerde Lazca olarak yayımlanan “Luk̆a İncili”nden kısaca bahsedeceğim. Laz, Megrel/ Magral, Svan/Şoni ve Kortu/ Gürcü Dilleri “Güney Kafkasya Dilleri”ndendir. Akraba Laz, Megrel, Svan ve Gürcülerin yaşadıkları coğrafya da tarih boyunca oyun kurucu büyük devletlerin ateş çemberleri içinde kaldı hep. Ancak bu akraba

“Kafkasya Masalları” “Masal”, Arapça kökenli bir kelime. TDK Sözlüğü şöyle açıklıyor: “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” TDK Sözlüğü’nün masala ilişkin bu açıklamasına şu bilgiyi de eklemek yanlış olmaz: “Masallar,

Lazca ve Megrelce, “Zan Dili” (“Zanuri Nena”/ “ზანური ნენა”) ve Kolkhça (“Kolkhuri Nena”/ “კულხური ნენა” ) olarak da bilinir. Kimi dilbilimciler,  Laz ve Megrel Dillerini, Gürcü ve Svan Dilleriyle beraber “Güney Kafkasya Dil Ailesi” içinde sınıflandırır. Kimi dilbilimciler bu dört dili “Kartveluri Enebi”/ “ქართველური ენები”

Kolektif Bir Çalışma: “Arhavi Halk Bilim Araştırması”   Günümüzde Lazlar yerlisi oldukları, Osmanlı dönemindeki adlandırmayla “Lazistan Sancağı”nda, bugünkü Rize ve Artvin illerinde ve Gürcistan’ın Lazeti Bölgesi’ndeki yerleşimlerde toplu olarak yaşarlar. Bunun dışında Türkiye’nin Batısındaki “93 Harbi Muhacir Köyleri”nde de toplu olarak yaşamaktadırlar. Ayrıca günümüzde Türkiye’nin hemen her yöresinde

  Evet; bugün 21 Şubat, UNESCO’nun ilan ettiği “Uluslararası Anadili Günü”. Amacım;  bu “uluslararası anadili günü”nün kaynağı ve kaç yıldan beri Türkiye’de de  kutlandığına ilişkin kronolojik bilgi vermek değil. Türkiye anadilleri açısından oldukça zengin bir ülke. Ne yazık ki, yıllardan beri bu anadillerimizin kurumsal olarak gelişmeleri engellendiği, bu

“Dirilen Şarkılar/ k̆enexajige Voredxer”   “Dirilen Şarkılar/ k̆enexajige Voredxer”, Murat Özden’in Çerkesçe (Adigece)  şarkılardan oluşan albümünün adı. “Dirilen Şarkılar/ k̆enexajige Voredxer” adlı albümde on altı Çerkesçe şarkı yer alıyor. Bu onaltı Çerkesçe şarkıdan yedisi Bilecik- Poyra Köyü’nden Hatko Hable’den, biri de İzmir- Arıkbaşı Köyü’nden derlenmiş. Poyra Köyü’nden Mustafa Saadet’in

 “21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü”yle, Çerkesler Osmanlı Ülkesi’ne sürüldü. Sürgünler, Batum, Trabzon, Samsun, Sinop, Akçakoca, Mudanya, Çanakkale, Gelibolu, Selanik, Köstence, Varna, İstanbul limanlarına getirildi. Sürgün sırasında ve karantinalarda büyük trajediler yaşandı.  Çerkeslerden bazıları, bugünkü Türkiye sınırları içinde, bazıları da o zamanlar Osmanlı Ülkesi sınırları

“Çerkesler ve Din”   Bu makalemde araştırmacı- yazar Ali Çurey’in “Çerkesler ve Din” adlı kitabını kısaca tanıtacak; “Kuzey Kafkasya Halkları” ve anadilleri hakkında da yine kısaca bilgi vereceğim. Günümüzde  “Kuzey Kafkasya”da yaşayan Halklar şöyle tasnif ediliyor:   (A).“Yerli Halklar” (Abhaz- Adige Halkları ile Nakho- Dağıstan Halkları), (B). “Hint- Avrupa grubundan Halklar”