Bu yazıda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, Bylock ile ilgili verdiği ilk kararında yer verdiği “geçmişe dönük arama” kavramından hareketle, Bylock sunucusunda arama yapılabilmesi için verilmiş bir hakim kararı bulunup bulunmadığına ve hukuka aykırı elde edilen delilin yargılamada kullanılıp kullanılamayacağına yer verilmiştir. 1.Genel Olarak: CMK’nın 134. maddesi gereğince,

Devamını Oku

Bu yazı da; birinci bölümün devamı olarak, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin değiştirdiği, örgütün adına ve sanığın kimliğine göre farklı uyguladığı içtihatlarına yer verilmiştir.   Bylock Kullanmak Örgüt Üyeliğine Esas Kabul Edilmiştir Bylock’un hukuka aykırı delil olması bir yana, bu uygulama halka açık ve yasal bir sistemdir.

Devamını Oku