Bayrak yarışı yapıp, “vatan-millet-sakarya” nutuklarıyla ötekini sağır etmeye çalışanlar çoğunluk kaldıkça, bu cumhuriyet, geride bırakılan yüzyıla, bir yüz yıl daha eklendiğinde de sorunlarını çözememiş olacaktır. HÜSEYİN A. ŞİMŞEK Viyana – Kurucu organ olarak Birinci Millet Meclisi ile kurucu yasal zemin olarak 1921 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin en başta

Devamını Oku

Bir, bilgi edinme ve iletme, fikir üretme işi ya da uğraşı olan gazeteciliği adalet, vicdan, etik ve cesaretin bileşkesini alarak oluşturdukları bir hale içinde gerçekleştirenler, mesleki olanakları ve becerilerinin sınırlarını zorlayarak sadece “kelimenin gerçek anlamında gazetecilik” yapmakta başarılı olmak isterler. “Gizli ajanda”sı olanlar ise “gasteci”dir. HÜSEYİN

Devamını Oku

Bugün yaşadığımız şu Covid-19 salgınında da madalyonun iki yüzü var: İç karartıcı yüz, bilim dünyasının yeni kuşak Curieler’den arındırılmış olmasının; aydınlık yüz ise, iki kuşak Curieler nezdinde andığımız yürekli bilim insanlarının emek, beceri ve mücadelelerinin göstergesidir.  HÜSEYİN A. ŞİMŞEK Viyana – Süren ve planlanan onca savaş

Devamını Oku

Tarık Akan’la görüşmem, 1992 yılının Kasım ayı içinde İstabul-Bakırköy’deki Taş Mektep’te gerçekleşmişti. Tuncer Necmioğlu ile ise 2000 yılının Ocak ayı sonlarında, "Hoşçakal Yarın" filminin gösterimi dolayısıyla Viyana’ya gelen ekip içinde yer aldığı günlerde, Leopoldstadt’daki İbis Hotel’in kafesinde! HÜSEYİN A. ŞİMŞEK Bilindiği gibi 1 Nisan, aynı zamanda sinema

Devamını Oku

İnsanlığın ortak hafızasının parçası konumundaki mitolojiler ırkçı ve şövenist hezeyanlara, bencilliklere kapılmadan anlaşıldığında ve anlamlandırıldığında, kelimenin gerçek anlamında bir değer olurlar. Kovid-19 salgını da bir kere daha ortaya koymuş bulunuyor ki insanlar arasındaki sahici, samimi, karşılıklı dayanışma ve paylaşma, insanlığı ileriye götürebilecek yol ve yöntem

Devamını Oku

Bir önceki yazımda, Rus yazar Tolstoy’un, “vicdani red hakkı”na aktif ve açık destek verişini, idam cezasına ve savaşa ömrünün sonuna kadar karşı çıkışını irdelemiştim. Onun, sadece başarılı ve yetkin bir edebiyatçı olmakla yetinmediğini, “entellektüel vicdan”ıyla da sahnede, meydanda olduğunu vurgulamıştım. Çarlık Rusyası’nın muktedirlerine çok sert

Devamını Oku

Toplumlardaki azınlıkları parsellemek, çitlerle etraflarını örmek, onları sosyal, sınıfsal, siyasal açıdan bağdaşabileceklerinden izole etmek; “ana iktidar” altında “yavru iktidar adacıkları” oluşturmaya götürür.   Viyana – Son iki yazımda olduğu gibi bu yazımda da aynı konuyu farklı açılardan irdelemeye, tartışmaya devam edeceğim. Böyle bir çaba içinde olmayı öncelikle,

Devamını Oku

 HÜSEYİN A. ŞİMŞEK Bu yazıda inanç, etnik, ulus kimlikleriyle siyaset yapmanın arka planını tartışmak, irdelemek istiyorum. ‘Geçmiş’, hiçbir toplumda ve hiçbir zaman tamamen ‘geçmiş’ olamıyor. Dahası, toplumların ‘geçmiş’i ne yazık ki ‘bugün’leri ve ‘gelecek’leri üzerinde tahakküm bile kurabiliyor. Dünyanın, son otuz yıldır çok belirgin olarak içine

Devamını Oku