Bu noktada, her işyeri temsilcisi sendikacı kendine, "Sendika nedir?" sorusunu sormalıdır. Sendikalar her şeyden önce sınıf örgütleridir. İşçi sınıfının çeşitli kesimlerinin(işkollarının) çıkarlarını savunmak üzere kurulan meslek örgütleridir. Sınıfın belirli bir işkolunda çalışan kesiminin tümünü kucaklamayı, tümünün ortak çıkarlarını ve taleplerini savunmayı temel alan kitle örgütleridir.

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Gerçekte ise emperyalizme karşı görünen hükümetler emperyalizme göbekten bağlıdırlar. Bu yüzden gerçek ve samimi bir anti-emperyalizm mücadelesi ancak içerideki otoriteye karşı verilecek gerçek bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi ile mümkün olacaktır.) Sessizlik Eski düzen çökerken ve muhalefet partileri iktidara itiraz ederken başka bir düzen sessizce yaratılıyor.

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Buna onlarca örnek verilebilir. Mesela 1968 Fransa Genel Grevi. Mesela Gezi Parkı. Mesela Adalet Yürüyüşü. Heyecanı ve coşkuyu yaratıp ezilen kitlelere ilham verecek olan ise Sosyalist Partiler/Sol Partiler veya sendikalar olmalı. Heyecanı ve coşkuyu baltalayanlar olmamalılar. Günümüzde dünyadaki ve Türkiye'deki Sosyalist Sol'un en önemli yanlışlarından

Devamını Oku

Türkiyeözelinde toplumdaki ezilenlere sunulan bu alternatif kimlik ılımlı İslam adı altında AKP'li kimliği oldu. Afganistan'da Taliban, Irak'ta ise İŞİD idi. Geçtiğimiz on yıllar boyunca neo-liberal politikalar sadece kapitalizmi dünya çapında yaymadı ve bununla birlikte zengin ve fakir arasındaki makasın tarihte emsali görülmemiş şekilde açılmasına neden olmadı

Devamını Oku

Alman Demir Yolları'nda toplu iş sözleşmesinden(tarifvertrag)  kaynaklı gündeme gelen makinistlerin grevi, mevcut iki sendika arasında anlaşmazlıklara da yol açtı. GDL sendikasının(Gewerkshaft) öncülüğünde gerçekleşen grev etki olarak makinistlerle(lokführer) sınırlı olunca, elbette ezilenler cephesinde de bir olumsuzluk olarak görülmeye yol açıyor. Bizler de aynı alanda çalışan işçiler ve

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Hep geçmişle yaşıyoruz! Geçmişi eleştiriyoruz, geçmişi övüyoruz. Geçmişi eğiyoruz. Geçmişi büküyoruz. Geçmişle yatıyor geçmişle kalkıyoruz. "İnsanlar tarihe ve tarih de insanlara hapsolmuştur." James Baldwin Bilmem farkında mısınız? Hep geçmişte yaşıyor ve geçmişle yaşatılıyoruz. En basit bir tartışmada bile bugünden uzaklaşıp geçmişe gidiyoruz. Ülkemiz hep geçmiş olarak

Devamını Oku

Hele ki, Türkiye gibi "yeni sömürge" tipi ülkelerde insanlar fazla yaratıcı ve kültürel olarak fazla gelişkin -Batı ile karşılaştırıldığında- olmadıklarından, kendilerini toplum içinde basitçe ifade edebilecek vasıflara sahip değillerdir.  "'Millet' yalnızca özgül ve tarihsel bakımdan yakın bir döneme aittir. 'Millet' ancak belli bir modern teritoryal devletle, 'ulus

Devamını Oku