Hele ki, Türkiye gibi "yeni sömürge" tipi ülkelerde insanlar fazla yaratıcı ve kültürel olarak fazla gelişkin -Batı ile karşılaştırıldığında- olmadıklarından, kendilerini toplum içinde basitçe ifade edebilecek vasıflara sahip değillerdir.  "'Millet' yalnızca özgül ve tarihsel bakımdan yakın bir döneme aittir. 'Millet' ancak belli bir modern teritoryal devletle, 'ulus

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Türkiye askeri darbeleri ve cuntaları neredeyse belli periyodlarla yaşadı. Bugün de , bu darbelerin baskıcı yöntemlerle düzenlediği politik/ hukuki zeminde yaşamaya devam ediyor. AKP iktidarı ve gelinen nokta bu yaklaşımın eseridir. Eğer Türkiye'deki parlamenter sistem savunucusu kesimler tek adam rejimine karşı demokrasi ve özgürlüğün kazanmasını

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Evet tüm bunlar vardır ve şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan tüm bunların ezilenler tarafından çok kolay kanıksanmasıdır. Ezilenlerin baskıya hiçbir direniş göstermeden teslim olmasıdır. Devletin ruhu da aklı da yoktur. Devlet denilen yapıya hükmedenlerin çıkarları vardır sadece. Ve bu çıkarların varlığı bir güç gösterisini gerektirir. Boyun

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Gerçekte ise insanın insanı sömürmesi ve bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakkümü devlet denilen mekanizma eliyle sürüp gider. "Genç rahip Frei Betto, Marxist yazar, politikacı ve gerilla savaşçısı Carlos Margihella da dahil solcu militanlara yardım eden çalışmaları için Brezilya diktatörlük rejimi tarafından 1970'lerin başında tutuklandı, işkence edildi

Devamını Oku