Ana sayfaTarafından gönderilen makaleler Taner Akçam

Yazar: Taner Akçam

Cahillik cesaret verirmiş. Suriye meselesinde, sadece yeterli arka plan bilgilerinden yoksun değilim, özellikle İngilizce basında var olanları bile doğru dürüst okuduğumu iddia edemem. Yaptığım bizim medyada konu uzmanı olan arkadaşları dinlemek ve günlük gazeteleri okumakla sınırlı. Bana cesareti veren de bu cahilliğim. Bu satırları yazmaya iten,

Tartışılması gereken konu, merkezde olan esas soru, bugün ülke ve bölgede bir arada farklı etnik-din ve ulus gruplarının bir arada yaşamalarının mümkün olup olmadığı ve eğer mümkünse bu bir arada yaşamanın nasıl yaratılacağıdır. Önceki yazıdan devam edelim: Soru: Bu ülkede ve bölgede bir arada yaşamak mümkün müdür? Cevap: Evet,

Bu ülkede Aleviler, Sünni-Müslümanlardan; Sünni Müslümanlar, Kemalist laiklerden; Kemalist laikler, İslamcılar ve Kürtlerden; Kürtler Türklerden ve Hıristiyan ve Yahudiler ise (sayıları yok denecek kadar azaltılmış da olsalar) Sünni-Türk Müslüman çoğunluktan derin kuşku ve endişe duyarlar. Her bir topluluk hem kendisi hem de ötekisi hakkında son