Ana sayfaTarafından gönderilen makaleler Veysel Tekin

Yazar: Veysel Tekin

 “İnsan, insanın kurdudur” (Homo homini lupus) insan, birbirinin kurdu olduğu tabii halden kurtulmak ve ortak bir güvenlik sağlamak için, kendi kuvvet kullanma hakkını sözleşmeyle bir otoriteye devretmiş ve böylece devletin kurulma zarureti ortaya çıkmıştır. Hobbes siyaset felsefesini tasvir ettiği bu otoriter devlete Leviathan adını vermiş ve fikirlerini

 Cenevizli tacirler, İpek Yolu üzerinden vebayı Asya’dan Karadeniz’e, İstanbul’a, Fransa’ya, İtalya’ya ve tüm Avrupa’ya taşıdıklarında feodal yapının temellerinden sarsılacağını öngöremezlerdi. Oysa veba geçtiği her yerde yaşayan nüfusun neredeyse yarısını yok etti. Ve bunun sarsıcı sonuçları oldu. Batı Avrupa, kolektif panikten köylü ve işçi haklarını kabul

Devlet, Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatan Platon'un bir eseridir. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir. Fakat eserde Platon'un hocası olan Sokrates'in konuşmaları yer almaktadır. Platon, "Devlet" adlı eserinde ideal devletin nasıl

  İnsanlık tarihine bakıldığında hemen hemen her yüzyılda, dönemin koşullar ve şartlarına göre devletlerin başat güç pozisyonuna yükseldiği veya dünya siyasetindeki gücünü kaybettiği görülmektedir. Bilim insanları başat güce yükselişin ve güçten düşmenin ortalama olarak yüzyıllık bir süreyi kapsadığını ifade etmektedirler. Bir Devletin başat güç konumuna yükselişi veya