Devletten bağımsız Toplumsal Tarihleri olmayan toplumlar en basta izleyici sonrada efendilerinin kölesi olurlar. Bu durum Osmanlı Devleti süresince de böyleydi şimdinin Türkiye’sinde de  böyle olmaya devam etmekte. Nasıl Osmanlıda Ticaret Burjuvazisi olmak üzere , bağımsız eğitimsel,Kültürel, sanatsal yapısal kurumlar oluşamaması gelişmenin önünü tıkamışsa ayni Devlet felsefesi

Devamını Oku

"Bir ülkenin yarısı ayaklarından toprağa zincirlendikçe, geri kalanı göklere yükselemez!" Annelik kutsal mıdır ? Anneler/ kadınlar kutsalsa, eril toplum olarak kutsallığı ne kadar önemsiyor ve gerekenleri ne ölçüde yerine getiriyoruz? Aşağılayarak, küfrederek, fiziksel gücümüzden dolayı döverek ve öldürerek mi kutsuyoruz kadınları ? Cennet annelerin ayakları altında ise, neden 1

Devamını Oku

“Açlık baslarsa hiçbir yaptırım insanları evde tutamaz“   Ekonomik depresyondan gıda krizine Başlangıçta salt ekonomik göstergelere bakarken, koronavirüs salgınının yaratmaya başladığı gıda krizi riski gözden kaçmıştı. Şimdi bu risk tartışmaların gündemine girmeye başladı. Bir potansiyel gıda krizinin üç boyutu var. Birincisi, tarım, tarıma dayalı sanayi ve hayvancılık alanında, Batı

Devamını Oku

VEYSEL TEKİN   “İnsan, insanın kurdudur” (Homo homini lupus). İnsan, birbirinin kurdu olduğu tabii halden kurtulmak ve ortak bir güvenlik sağlamak için, kendi kuvvet kullanma hakkını sözleşmeyle bir otoriteye devretmiş ve böylece devletin kurulma zarureti ortaya çıkmıştır. Hobbes, siyaset felsefesini tasvir ettiği bu otoriter devlete "Leviathan" adını vermiş ve

Devamını Oku

 Cenevizli tacirler, İpek Yolu üzerinden vebayı Asya’dan Karadeniz’e, İstanbul’a, Fransa’ya, İtalya’ya ve tüm Avrupa’ya taşıdıklarında feodal yapının temellerinden sarsılacağını öngöremezlerdi. Oysa veba geçtiği her yerde yaşayan nüfusun neredeyse yarısını yok etti. Ve bunun sarsıcı sonuçları oldu. Batı Avrupa, kolektif panikten köylü ve işçi haklarını kabul

Devamını Oku