AYM: Aysel Tuğluk İçin Hak İhlali Kararı

HomeManşet Haberler

AYM: Aysel Tuğluk İçin Hak İhlali Kararı

 

Anayasa Mahkemesi, halen ağır hasta halde cezaevinde bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk’la ilgili hak ihlali kararı verdi.

Ağır hastalığı nedeniyle ‘cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk’un Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru karara bağlandı.

8 Ekim 2010 tarihinde Nusaybin’de Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen açık hava toplantısına katıldığı için Aysel Tuğluk hakkında kamu davası açılmıştı. 1 Kasım 2018 tarihinde kovuşturmanın ertelenmesine ve başvurucunun üç yıl denetim altına alınmasına kararı verildi. Tuğluk, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıtığı itiraz reddedildi. Tuğluk bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi’nin tespit ve değerlendirmelerini Sözcü gazetesi şöyle özetledi:

Söz konusu toplantıya katılması nedeniyle başvurucu hakkında kamu davası açılmış ve yargılama sonrasında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek başvurucu denetim altına alınmıştır.

İddianamede, başvurucunun toplantıya katılma faaliyeti dışında bu hakka yönelik ödev ve sorumluluğuna aykırı olarak gerçekleştirdiği eylemleri açıklanmamıştır. Başvurucunun başvuruya konu toplantıyı organize edenler ya da yönetenler arasında yer aldığı yönünde bir tespite rastlanmamıştır.

Somut olayda Mahkeme, başvurucunun cezalandırılabilir kusurlu hareketlerinin neler olduğunu göstermeden salt 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmiş olması nedeniyle kovuşturmanın ertelenmesi kararı vermiştir. Bu nedenle mahkeme gerekçesinin müdahale için ilgili ve yeterli olduğu söylenemez.

Anayasa’nın 34. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçları gerçekleştirmek için gerekli görülen önlemler ile başvurucunun aynı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki hakları arasında adil bir denge sağlanamamıştır. Kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek başvurucunun üç yıl denetimli serbestlik altına alınmasının Anayasa’nın 34. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu düzeni meşru amacının sağlanması için gerekli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hüküm: Maddi Tazminat ve Yeniden Yargılama

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle şu hükmü kurdu:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA Selahaddin MENTEŞ’in karşıoyu ile OYÇOKLUĞUYLA,

Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE Selahaddin MENTEŞ’in karşıoyu ile OYÇOKLUĞUYLA,

Kararın bir örneğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Nusaybin 1. Asliye Ceza Mahkemesine  GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya net 13.500 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 31/3/2022 tarihinde karar verildi.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments