Borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayımlandı

HomeEkonomi

Borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun, bugün (9 Haziran) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar da yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar

*Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları,

*Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları yapılandırılacak,

*Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek,

*Yabancı Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak,

*Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

*Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

COVID-19 cezaları dahil değil

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, COVID-19 önlemleri kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

Taksitli ödeme

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenecek.

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında altı, dokuz, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments