Danıştay’dan basın kartı kararı

HomeWelt

Danıştay’dan basın kartı kararı

Danıştay, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açtığı davada basın kartı için sigorta primlerinin ödenmesi koşuluna yapılan itirazı haklı buldu. İşverenin ödemediği primler artık basın kartı önünde engel olmayacak.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ve 14 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki çeşitli hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a açtığı davada karar çıktı.

Danıştay basın kartı alabilmek için yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak ödenmesi koşulunu iptal etti. Böylece işverenin ödemediği primler artık basın kartı önünde engel olmayacak.

Konuyu görüşen Danıştay 10’uncu Dairesi yaptığı değerlendirmede ‘sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması’ yükümlülüğünün, gazeteciye değil işverene ait olduğunu ifade etti.

Danıştay 10. Daire, kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

Basın kartının gazetecilerin mesleklerini icra edebilmek için gerekli toplantı, etkinlik, basın açıklaması gibi haber kaynaklarına ulaşmalarını sağlayan bir kart olduğunu kaydeden Danıştay, “… bu nedenle, işçi pozisyonundaki gazetecilere kendi yükümlülükleri olmayan sigorta primlerinin ödenmemesi durumundan dolayı basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından, gazetecilere basın kartı verilirken sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının aranmasına ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” tespitini yaptı.

Danıştay 10. Daire, kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

Dava kapsamında yürütmenin durdurulmasını istenilen diğer maddeler için ise Danıştay 10. Daire olumlu bir karar vermedi.

ÇGD: HAKSIZLIK SON BULDU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan ÇGD Yönetim Kurulu şunları söyledi:

“Bilindiği üzere basın kartı, gazetecilerin haber üretim süreçlerinin yanı sıra özlük haklarına yönelik çeşitli imkânlar da sağlamakta. Bunlardan biri de, mesleğin zorluğu gözetilerek yıpranma payı olarak sigortalılıklarına ek yılda 90 gün bilinen fiili hizmet süresi zammı hakkıdır. Bu haktan yararlanmanın tek şartı ise basın kartı sahibi olmaktır. İşverenin sigorta primlerini ödememesi nedeniyle basın emekçilerinin işçilik hakkından yoksun bırakılması, bu kararla son bulmuştur.

“Dava kapsamında yürütmesini durdurulmasını istediğimiz diğer kritik düzenlemelere ilişkin yürütmeyi durdurma yönünde olumlu bir karar verilmezken, bu maddelerin esastan görüşülme sırasında iptal edilmesini, hukuk devletine olan inancımız çerçevesinde beklemekteyiz.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments