COP26’ya haftalar kala yayımlanan yeni bir rapora göre, sıcaklığın küresel ısınma eşiği olan 1.5 derecenin altında tutulması için gerekli önlemleri alan tek ülke Gambia. Raporda, Türkiye’nin ise en çok emisyon salan ülkeler arasında yer almasına rağmen henüz herhangi bir iklim planı sunmadığı belirtildi. Kasım ayında İskoçya’nın

Devamını Oku

Yazı: Doğa Emre BAYRAKTAR Ekoloji hareketi hem kadın hareketi hem de LGBTQIAA+ hareketiyle kesişimsel olarak bir araya gelmiştir. Bu hareketlerin kesişimlerini, doğa üstünde kurulan tahakkümün, doğanın baskı altına alınıp sömürülmesinin kadın ve LGBTQIAA+’lar üzerinde kurulan tahakkümle benzeştiği, kurtuluşun hem doğanın hem ataerkil sistemden etkilenen bu kişilerin

Devamını Oku

Gelişmekte olan ülkeler, bir sonraki küresel finans hedefine ilişkin tartışmalar öncesinde, zengin ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele etmelerine yardımcı olmak için yılda en az 100 milyar dolar kamu finansmanı sağlama çağrısında bulundu. Yaklaşık 100 gelişmekte olan ülke, Kasım ayında Glasgow, İngiltere’deki COP26 iklim görüşmeleri için beş maddelik

Devamını Oku

Uluslararası STK ağı Care Danish tarafından hazırlanan bir rapora göre çoğu G7 ülkesi, 2009 yılında vermiş olduğu 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünü yerine getirmiyor. G7 maliye bakanlarının toplantısının öncesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle başa çıkmasına yardım etme

Devamını Oku

"İngiltere'nin en büyük bankaları ve yatırımcıları bir ülke olsalardı, o ülke karbon salımında dünyada 9'uncu sırada yer alacaktı." Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan yeni bir araştırma bu sonuca varıyor. Araştırmada, İngiltere'nin en büyük 15 bankası ile 10 varlık yönetimi şirketinin dünya çapındaki

Devamını Oku

Zengin ülkelerden oluşan G7 grubu, denizaşırı fosil yakıt finansmanını aşamalı olarak durdurmaya başlamayı ve 1.5 derece hedefini görünürde tutmak için kömür enerjisine verilen desteği sona erdirmeyi kabul etti. İki günlük sanal bir toplantının ardından, İngiltere, ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa ve İtalya’dan iklim ve çevre bakanları,

Devamını Oku

Yeni bir araştırmaya göre Grönland buz tabakasında, deniz seviyesindeki 1-2 metre yükselmeye eşdeğer buz eriyebilir. Yeni bir araştırmaya göre, Grönland buz tabakasının önemli bir kısmı dönüşü olmayan bir noktanın eşiğinde. Bundan sonra küresel ısınma durdurulsa bile erimenin hızlanması kaçınılmaz hale gelecek. İklim krizinin neden olduğu yükselen sıcaklıklar,

Devamını Oku

24 hükümet, yerel yönetimler ve şirketlerden oluşan 111 üyeye sahip İngiltere ve Kanada liderliğindeki Powering Past Coal Alliance, birçok ülke kömür kullanımını artırdığı için taahhütlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Bir çalışma, İngiltere hükümetinin dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ve işletmeleri elektrik üretimi için kömürü bırakmaya teşvik etme

Devamını Oku

SİBEL ÖZBUDUN “Artık anlaşılacak hiçbir şey kalmadığında, her şey anlaşılır.”[1] Elealı Zenon’un, “Yaşamın amacı doğa ile uzlaşı içinde yaşamaktır”; Fyodor Dostoyevski’nin, “Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur,” uyarılarının es geçilmesiyledir ki, Hubert Reeves’in, “Doğa ile savaş hâlindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz,” diye betimlediği ufka eriştik… Burası

Devamını Oku

Dünyada en yüksek emisyona sahip, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 57 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği konusundaki performanslarının değerlendirildiği İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021 (CCPI) bugün yayınlandı. Küresel ölçekte emisyonların yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin değerlendirildiği endekste Türkiye bu yıl 42'inci sırada yer aldı. Endekste,

Devamını Oku