Bu noktada, her işyeri temsilcisi sendikacı kendine, "Sendika nedir?" sorusunu sormalıdır. Sendikalar her şeyden önce sınıf örgütleridir. İşçi sınıfının çeşitli kesimlerinin(işkollarının) çıkarlarını savunmak üzere kurulan meslek örgütleridir. Sınıfın belirli bir işkolunda çalışan kesiminin tümünü kucaklamayı, tümünün ortak çıkarlarını ve taleplerini savunmayı temel alan kitle örgütleridir.

Devamını Oku

Alman Demir Yolları'nda toplu iş sözleşmesinden(tarifvertrag)  kaynaklı gündeme gelen makinistlerin grevi, mevcut iki sendika arasında anlaşmazlıklara da yol açtı. GDL sendikasının(Gewerkshaft) öncülüğünde gerçekleşen grev etki olarak makinistlerle(lokführer) sınırlı olunca, elbette ezilenler cephesinde de bir olumsuzluk olarak görülmeye yol açıyor. Bizler de aynı alanda çalışan işçiler ve

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Hep geçmişle yaşıyoruz! Geçmişi eleştiriyoruz, geçmişi övüyoruz. Geçmişi eğiyoruz. Geçmişi büküyoruz. Geçmişle yatıyor geçmişle kalkıyoruz. "İnsanlar tarihe ve tarih de insanlara hapsolmuştur." James Baldwin Bilmem farkında mısınız? Hep geçmişte yaşıyor ve geçmişle yaşatılıyoruz. En basit bir tartışmada bile bugünden uzaklaşıp geçmişe gidiyoruz. Ülkemiz hep geçmiş olarak

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Gerçekte ise insanın insanı sömürmesi ve bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakkümü devlet denilen mekanizma eliyle sürüp gider. "Genç rahip Frei Betto, Marxist yazar, politikacı ve gerilla savaşçısı Carlos Margihella da dahil solcu militanlara yardım eden çalışmaları için Brezilya diktatörlük rejimi tarafından 1970'lerin başında tutuklandı, işkence edildi

Devamını Oku

Mustafa Kumanova Tüm dünyada üzerine ölü toprağı serilen Sol bir kez daha şaşkınlık içerisinde 1 Mayıs'ı kutlayacak. Neyin ne olduğunu kimsenin bilmediği bir karmaşa ve kargaşalıkta.   İki yıl önce dile getirilse "çok film seyretmişsin" karşılığını alabilecek distopik bir atmosferin habercisi bir virüsün gölgesinde başkaldırı ve coşkunun timsali

Devamını Oku

Mustafa Kumanova İnsana ve doğaya karşıt olan faşist silah yanlısıdır ve paraya yönelik bir güce tapınmaya ise heveslidir(bunu MHP ve Türkiye'deki , mafya örgütlenmelerinde görebilmemiz mümkündür).   Bir faşist sadece insan karşıtı değildir aynı zamanda bir doğa karşıtıdır da. Bunun en güzel örneklerine doğası katledilen Türkiye'de sıklıkla rastlayabiliriz.

Devamını Oku

Türkiye'de toplumun büyük bir çoğunluğunun göremediği şey: kendisine yapılan haksızlıklar karşısında verdiği tepkiyi, kendisi veya kendisi gibi olanlar başka ulusal kimliklere yaptığında veremez. En güncel örnek Uygur Türkeri'dir. Çin'in Uygur Türkeri'ne yaptığı baskılar karşısında tepki verenler aynı tepkiyi kendileri kendi ülkelerinde Kürtler'e ya da diğer

Devamını Oku