İklim Değişikliği 200’den Fazla Hastalığı daha da Kötüleştiriyor

HomeEkoloji

İklim Değişikliği 200’den Fazla Hastalığı daha da Kötüleştiriyor

Yeni bir araştırmaya göre, insan hastalıklarının yüzde 58’inden fazlası iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşti.

8 Ağustos 2022’de Nature Climate Change’de yayınlanan çığır açıcı bir araştırma, sera gazı salımlarının kötüleştirdiği on iklimsel tehlikenin insan hastalıkları üzerindeki etkisinin, gerçek hayattan örnekleri için sistematik bir araştırma yapan Hawaii’deki Mamoa’s Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

Bunlara ısınma, kuraklık, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, aşırı yağış, seller, fırtınalar, deniz seviyesinin yükselmesi, biyolojik-jeolojik-kimyasal değişim ve arazi örtüsü değişikliğini dâhildir.

Biliminsanları, bilinen hastalıklar ve iklim değişikliği arasındaki doğrudan bağlantıların örnekleri için 70.000’den fazla bilimsel makaleyi analiz ederek, küresel ısınmayla daha yaygın ve daha şiddetli hale gelen tüm aşırı iklim olaylarının virüsler, bakteriler, hayvanlar, mantarlar ve bitkiler tarafından tetiklenen hastalıklar üzerinde etkisi olduğunu keşfetti.

Analiz edilen 375 hastalıktan 218’inin iklim değişikliğinden etkilendiği kanıtlandı.

İklim tehlikeleri yakınlaştırıyor

Özgül olarak, araştırmacılar, iklim değişikliğiyle ilgili tehlikelerin patojenleri insanlara daha yakın hale getirdiğini; daha yüksek sıcaklıklar ve daha nemli ortamlar sağladığını ve yağışların artmasıyla ilişkili olduğunu; bunun da Dang humması, veba, Laym hastalığı ve sıtma gibi çeşitli virüs ve bakterilerin yayılmasından sorumlu sivrisineklerin, kenelerin, pirelerin, kuşların ve memelilerin çoğalmasını desteklediğini saptadı.

İklim değişikliğinin 1.000’den fazla bulaşma yolunu etkilemesi (…) ve küresel olarak giderek artan iklim tehlikeleriyle birlikte, toplumların hepsine başarılı bir şekilde uyum sağlamasını beklemenin gerçekçi bir seçenek olmadığı sonucuna vardık.

Çalışma yazarları

Özellikle sivrisinek popülasyonları, sel ve fırtınaların ardından bir üreme alanı buldu; bu da Batı Nil Humması ve sarı humma dahil olmak üzere yaydıkları patojenlerde artışa neden olmuştur.

Ancak iklim değişikliği aynı zamanda insanları da patojenlere yaklaştırıyor.

Aşırı hava olayları, dünyanın en savunmasız bölgelerinden bazılarında binlerce insanın yerinden edilmesine ve zorunlu göçüne neden olduğundan, insanlarla patojenler arasındaki temas artar.

Araştırmacılar sıcak hava dalgalarını Vibrio (bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar) ve gastroenterit gibi su kaynaklı hastalıkların artan yayılmasıyla ilişkilendirirken, fırtınalar, seller ve deniz seviyesinin yükselmesi, diğer hastalıkların yanı sıra kolera, zatürree, tifo, hepatit, solunum yolu ve cilt hastalıklarının yayılmasıyla bağlantılıydı.

Zayıf bağışıklık sistemlerimiz

Patojenlerin kendileri değişen hava koşullarına uyum sağlamak için güçlenirken, vücudumuzun bağışıklık tepkisi, tehlikeli koşulların ek stresi, güvenli olmayan yaşam koşulları ve aşırı hava olaylarından sonra deneyimlenen sağlık çalışanlarına belirsiz erişim nedeniyle zayıflar.

Çalışmanın yazarlarından biri, Sosyal Bilimler Koleji’nde (CSS) coğrafya bölümünde öğretim üyesi olan Camilo Mora, bir açıklamasında, “COVID 19 pandemisinin kapsamlı ve yaygın sonuçları göz önüne alındığında, sera gazı salımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan büyük sağlık kırılganlığını keşfetmek gerçekten korkutucuydu” dedi.

Çalışmanın yazarları The Conversation’da yayınlanan bir makalede, “iklim değişikliğinin bunun gibi 1000’den fazla bulaşma yolunu ve iklim tehlikelerini küresel olarak giderek daha fazla etkilemesiyle, toplumların hepsine başarılı bir şekilde uyum sağlamasını beklemenin gerçekçi bir seçenek olmadığı sonucuna vardık” dedi.

“Dünyanın, bu riskleri azaltmak için iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını azaltması gerekecek”.

 

Kaynak metin: https://www.euronews.com/next/2022/08/09/climate-change-is-making-over-half-of-known-human-diseases-worse-and-our-immune-systems-we

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments