Kadınlardan “vergi Adaleti“talebi

HomeEkonomi

Kadınlardan “vergi Adaleti“talebi

Vergi Adaleti için Küresel İttifak (GATJ) ile Vergi ve Cinsiyet Çalışma Grubu üyeleri, 6. Kadın Hakları için Vergi Adaleti Küresel Eylem Günleri’ni bu yıl, 14-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdi. Kampanya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsüne İlişkin Milletler Komisyonu (CSW) Kongresi’nin 66. oturumuna denk geldi. Cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefleyen kampanya, vergi adaleti ve finansal adalet çağrısında bulundu. Aynı zamanda yıpranan gezegenimizin iyileşme ihtiyacının altını çizerek iklim, cinsiyet, vergi adaleti ve bakım arasında bağ kurdu.

Parlak Taahhütlerin Ücretini Kim Karşılayacak?

Dünya liderlerinin 2030 yılına dek taahhütte bulundukları “parlak” gelecek şunları içeriyor: Eşitsizliklerin üstesinden gelinecek, kadınlara karşı her türlü şiddet ortadan kaldırılacak, ücretsiz bakım ve ev işleri hizmeti tanınacak. UN Women, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planları’nda %90’a varan finansman açığı olduğunu belirtirken dünya liderlerinin öne sürdükleri parlak taahhütlerin ücretini kim karşılayacak?

Vergi, toplumların yapı taşı. Yanı sıra ülke içinde, ülkeler arasında, toplumun zenginle yoksul kesimleri veya erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizlik uçurumunu azaltmada sahip olunan en güçlü araçlardan biri.

En Ağır Bedeli Kadınlar ve Kız Çocukları Ödüyor

Günümüzde, hükümetlerin kadınların gereksinim duydukları iş ve hizmetlere daha fazla kaynak ayırmaları ve harcamaları gerekiyor. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanması ve bütçe kontrolünü kapsayan mali adalet anlayışı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik 1979 Sözleşmesi (CEDAW) ve Pekin Hareket Platformu (BPfA) gibi birçok uluslararası protokol ve çerçevenin kilit unsuru. Öte yandan büyük işletmelere sunulan vergiden kaçınma ve vergi indirimleri gibi seçenekler, gelişmekte olan ülkelere her yıl 100 milyar doların üzerinde maliyet yüklüyor. Kamu hizmetleri finansmanından mahrum kalındığında ve vergiler adil bir şekilde toplanıp harcanmadığında ise en ağır bedeli yine kadınlar ve kız çocukları ödüyor.

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments