NATO`dan Rusya analizi

HomeManşet Haberler

NATO`dan Rusya analizi

NATO`dan Rusya analizi:

Rusya’nın NATO delegasyonunun faaliyetlerini askıya alma ve İttifak’ın Moskova’daki ofislerini kapatma kararı, Batı ile ilişkilerde keskin bir kötüleşmeyi temsil ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, derinlere inildiğinde, bu tür hareketlerin genellikle iç politikadan ziyade küresel politikalarla ilgisi vardır veya en azından Rusya’da meydana gelen bir dizi sürecin yansıması ve önceliği iktidarı elinde tutmak olan yaşlanan bir liderliğin endişeleridir.

Kabul etmek gerekir ki, tüm uluslararası ilişkiler, yönetici seçkinlerin çıkarlarından dolayı ulusal ekonomilerin, toplumların ve yönetim biçimlerinin güçlü yönlerine kadar, yerel müdahalelerle şekillenir. Dış politika, kamuya hesap verme sorumluluğu ve Toplum tarafından daha az denetleme eğiliminde olduğundan, genellikle üst düzey lider tarafından orantısız bir şekilde domine edilirler.

Kendilerinin tehdit altında olduğuna inanan liderler, ülkenin dikkatini dağıtmak ve baskıyı haklı çıkarmak için algı yöntemlerini dış politikalar üzerinden artırabilirken, tersi durumda Toplumun dış politikaya alakalarının azaldığını gördüklerinde uluslararası konularda yeni amaçlar bulmaya çalışabilirler. Tüm bu faktörler, özellikle modern Rusya için güçlü bir şekilde geçerlidir ve bu, Doğu’dan gelebilecek herhangi bir olası tehdidi belirlemek, caydırmak ve bunlara yanıt vermek gibi göründüğü için NATO için özel bir öneme sahiptir.
Kuşatılmış Kremlin
Son yıllarda, genel olarak popüler olan ilhaktan kaynaklanan ‘Kırım etkisi’ yıprandığı için Rusya içindeki rejimin meşruiyetinde sürekli bir düşüş görüldü. Ücretlerin yükselen fiyatlara, resmi yolsuzluğa ve COVID-19 pandemisinin yanlış idaresine ayak uyduramadığı durgun bir ekonomi, Başkan Vladimir Putin’e ve daha da çarpıcı bir şekilde Kremlin’i temsil eden Birleşik Rusya bloğuna verilen desteği aşındırdı. Parlamento. Yasama meclisinin alt meclisi Devlet Duması’na yönelik Eylül seçimleri, büyük ölçüde ağır hileli olarak nitelendirildi ve Birleşik Rusya’nın oylardaki payı bazı gözlemciler tarafından kaydedilen %49,82 yerine %30 civarında olarak değerlendirildi.

Kamu desteğindeki bu düşüş, Kremlin’in yurt içinde ve yurt dışında maceraperest söyleminde giderek daha savaşçı ve milliyetçi bir tonla aynı zamana denk geldi. Bir dereceye kadar, bu esasen araçsal görünmektedir. Putin’in siyasi kontrol karşılığında Rusların yaşam kalitesinde sürekli iyileştirmeler vaat ettiği eski sosyal sözleşme açıkça kırıldı. Bunun yerine Kremlin, ülkeyi tehdit altında, onu dünyadaki haklı yerini inkar edecek ve Rusya’yı uygun gördükleri şekilde yeniden şekillendirecek düşmanlarla çevrili kuşatılmış bir kale olarak sunmaya çalışıyor. Sonuç olarak, Kremlin’in öne sürdüğü fikir, Rusların sıkıntılarını ve bölünmelerini bir kenara bırakıp millet adına rejime destek vermesi gerektiğidir.

Bu mesaj devletin propaganda kanalları aracılığıyla ne kadar keskin bir şekilde yansıtılsa da, çok sınırlı bir başarıya sahip olduğu görülüyor. Sıradan Ruslar, memnuniyetsizliklerine pek odaklanamayabilirler, ancak askeri bir tehdit altında olduklarına da ikna olmadılar – Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev’in sözleriyle, en şahin Rus liderler bile bu gidişat için
‘ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmak, protesto hareketine ilham vermek ve radikalleştirmek ve geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerini aşındırmaktır demektedirler.

Ayrıca, yabancı maceralara karşı hiç hevesleri yok – Kırım özel bir durumdu. Ukrayna’nın Donbas’ında bile Moskova vekillere güvenirken, Suriye’nin konuşlandırılmasının ilk günlerinde doğrudan kara muharebe görevleri paralı askerler tarafından yürütülüyordu. Rus askerlerini tehlikeye atmanın siyasi risklerinin farkında olan Kremlin, nüfusun çoğunun hiçbir menfaat hissetmediği savaşlarda, inkar edilebilir vekillere güvenmektedir.

Gibridnaya Voina

Putin’in en yakın çevresinde neler olup bittiğinden emin olmak zor olsa da, o ve Patrushev, Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Alexander Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) direktörü Sergei Naryshkin gibi nüfuzlu müttefikleri, Putin’in argümanlarına inanıyor gibi görünüyorlar. Batı’dan gelen bir tehdit var . Ekonomik yavaşlamadan muhalefet lideri Alexei Navalny’nin yükselişine kadar Kremlin sıkıntıları, Batı’nın açık ve gizli manipülasyonuna bağlıyor. Onlara göre hibrit savaş – gibridnaya voina – NATO’nun Rusya’ya karşı kullandığı bir şey.

Örneğin, 2020’de Navalny’yi zehirleme kararı, onun ya Batı için bilerek Kremlin’i baltalamaya çalıştığı ya da cahil bir piyon haline geldiği inancından kaynaklanmış olabilir. Aynı şekilde, üye devletleri bölmek, oyalamak ve moralini bozmak için dezenformasyondan yolsuzluğa kadar çeşitli önlemler kullanarak NATO’ya karşı devam eden siyasi savaş kampanyası, Moskova’nın neredeyse her anlamda çok daha güçlü olduğunu fark ettiği bir ittifakı bozmayı amaçlıyor .İster Katalan ayrılıkçılarına tezahürat , ister sol veya sağın radikallerini desteklemek. Rusya’nın amacı; NATO’yu istikrarsızlaştırarak etkisiz hale getirmek içindir.

Balkanlar’daki etnik bölünmeyi teşvik etmekten Venezüella rejimini desteklemeye kadar. NATO bölgesi dışındaki maceracılık bile büyük ölçüde oyalama operasyonları veya Batı ile çekişme veya pazarlık payları elde etme girişimleri olarak anlaşılabilir.

Diğer bir deyişle, tıpkı düzenli savaşlarda olduğu gibi, Moskova karşı-saldırı ve hatta önleyici savunma sanatını savaş için gerekli bir unsur olarak görmektedir.

Batı ile mevcut çatışmada, en iyi savunmasının çoğu zaman, varsayılan düşmanlarının birliğini ve iradesini kırmaya çalışmak olduğunu düşünüyor.

Askeri manevralar:

Bu “saldırgan savunma” geleneği, silahlı kuvvetlerin sürekli reformu ve yeniden silahlandırılmasında kendini göstermekte. Örneğin, son Zapad-2021 operasyonel-stratejik tatbikatları, Sovyet sonrası ilk tabur gücündeki gece paraşütle indirmeden, kombine elektronik harp operasyonlarına kadar bir dizi askeri yetenekleri test etme ve gösterme fırsatı verdi. Tatbikatın sonraki aşamalarında güçlü karşı-saldırı operasyonları görülürken, bunlar açıkça savunma yöntemleriydi ve yabancı bir tehdide yanıt veriyordu.

Bununla birlikte, NATO’nun – veya bir Üye Devletler koalisyonunun – Rusya’ya (veya Beyaz Rusya’ya) gerçekten saldırabileceğine dair açık bir inanç, Kremlin’i düşünmeye devam ediyor.

Silahlanma, NATO ile olası bir çatışma için eğitim ve planlama yaparken, silahlı kuvvetler ayrıca Kremlin’in daha geniş siyasi savaşlarında tartışmalı bir şekilde artan bir rol oynamaktadır. Denizde ve havada tatbikatlar, uzun menzilli devriyeler ve agresif çatışmalar, Moskova ile büyük bir pazarlık çağrılarını harekete geçirme umuduyla; bazı Avrupa seçim bölgelerinde savaş korkularını körüklemek için sahneleniyor.

2021 baharında Ukrayna sınırlarına yoğun bir şekilde kuvvet toplanması sadece Kiev’i korkutmayı amaçlamadı, aynı zamanda yeni ABD Başkanı Joe Biden’a Rusya’nın büyük bir küresel güç olmaya devam ettiğinin kanıtı olarak sunulan bir zirvede Putin ile görüşmesi için baskı yaptı.

Politikanın Dışişleri tarafından değil, Savunma Bakanlığı tarafından yönlendirildiği Suriye, gelecek nesil Rus subayları için aynı anda ulus çapında bir eğitim alanı, Moskova’nın sınırlarının ötesine konuşlandırma isteği ve kapasitesinin bir göstergesi ve siyasi bir girişim. Batı üzerindeki baskı, istenildiği zaman artırılabilir veya azaltılabilir.

Yıllarca esasen sabit duran savunma bütçelerinden sonra, 2022-24 federal bütçesinin askeri harcamaların %15 oranında artması ve fazladan 129 milyar ruble (1.77 milyar dolar) ile toplamı 3.51 trilyon rubleye (48 milyar dolar) getirmesi şaşırtıcı değil. 2024’te toplam bütçeyi 3.81 trilyon rubleye (52 milyar $) getirmek için sürekli artış planları yapıyor. Rus ekonomisinin esasen durağan doğası ve doğrudan ruble-dolar karşılaştırmalarının, gerçekte dolar rakamının üç ila dört katı olan bütçenin efektif değerini önemli ölçüde olduğundan az gösterdiği gerçeği göz önüne alındığında, bu açıkça ciddi bir taahhüttür. Ordunun toplam federal bütçedeki payı %14,4’ten %15,3’e yükseltildi.

Siyasi savaş:

İstihbarat bütçesi, 2022’de toplam fonları %17 artarak, 2012’den bu yana en yüksek artış. İstihbarat teşkilatlarının bundan orantısız bir pay alacağı ve sonraki yıllarda daha fazlasının geleceği çok açık. Bunun çoğu iç güvenliğe ve potansiyel muhalefetin bastırılmasına yönelik olacak, ancak casusluktan yıkıma kadar yurtdışında devam eden maceracılığı körüklemesi de muhtemel.

Gerçekten de istihbarat camiası; Kremlin’in dış ve iç politikayı birbirine bağlama eğiliminden ve iç sorunlarının arkasında dış etkiyi görme eğilimini saklıyorlar. Eski bir FSB şefi olan Patrushev, kısa süre önce; “Washington’un dünyada dostu olmadığını, sadece kendi bencil çıkarlarının olduğunu” ve Rusya’nın işlerine aktif olarak karıştığını iddia etti. Aynı şekilde; SVR direktörü Naryshkin, “Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, değişen dış ve iç politikalar açısından devletimizi etkilemek için Batılı – onlara totaliter-liberal – değerlerini ihraç etme girişimlerinden vazgeçmiyorlar.

İster gerçekten inanılan bir siyasi mesaj olsun, ister sadece uygun bir siyasi mesaj (ve kanıtlar öncekini gösteriyor), bu tür mesajların düzenli akışı politikayı yönlendirmekte ve görülebildiği kadarıyla Putin’in dünyaya bakışını da göstermektedir.

Kalıcı bir sorun:

Bu nedenle; Putin yönetimi iktidarda olduğu sürece, temel Rus politikasında önemli bir değişiklik olasılığı yoktur. Kremlin’in risk ve fırsat hesabını etkilemek için kesinlikle caydırıcılık, müzakere ve diğer önlemler için bir alan var.

NATO’nun yeni yetenek hedeflerinin, potansiyel olarak diyalog için daha fazla alan yaratırken, en şahin Rus milliyetçileri için bile herhangi bir doğrudan askeri çatışmayı – zaten pek olası değil – daha da az kabul edilebilir hale getirdiğine şüphe yok. Ne de olsa Moskova, fırsatçı bir şekilde NATO’yu baltalamaktan mümkün olduğu kadar çok mutlu olsa da, daha fazla stratejik istikrarı arayabilir .

Bununla birlikte, bunlar esasen taktik kaymalar olacaktır. Moskova’nın temel varsayımlarını değiştirmesi pek olası değil. Dünyanın rekabetçi, sıfır toplamlı politikalarla tanımlandığı; Batı’nın, içeride Kremlin’in altını oyarken, Rusya’yı yurtdışında büyük bir güç olarak haklı statüsünü inkar etmeye çalıştığı ve Rusya bu nedenle kendi güvenliği adına savaşmalıdır tezindeler.

Oysa ki; Kremlin’in Rusya’nın hakkı olarak gördüğü şeylerin çoğu uluslararası hukukla ve Batılı değerlere – Ukrayna ve Gürcistan gibi komşular üzerindeki hegemonyadan, diğerlerine karşı eleştiriden özgürlüğe kadar – çatışmaktadır.

Rusya’da yeni bir siyasi nesil yükselene kadar iyileştirilmiş ilişkilerin garantisi yok. En azından onları yeniden tanımlama fırsatı sunana kadar, statüko muhtemelen devam edecek. NATO; az ya da çok ölçüde yıkım, agresif askeri sinyaller, dünya çapında doğrudan ve inkar edilebilir maceralar ve düşmanca ve şüpheli bir Kremlin ile uğraşmak zorunda kalacak.

NATO’nun Putin ve birçok müttefiki için aktif bir tehdit oluşturduğuna dair samimi inanç ve önceden ön alma eğilimi ile birleştiğinde, doğrudan bir çatışmaya yol açan yanlış hesaplama riskinin kesinlikle göz ardı edilemeyeceği anlamına gelir. Ancak, bu pek olası değildir.

Moskova; İttifak’a kıyasla göreli zayıflıklarının çok iyi farkında.

Sonuç olarak; tüm kaslı duruşları ve çatışmacı retoriği için özünde pragmatiktir ve gerilimi azaltmak için birçok yolu ve aracı elinde tutar. Aksine, Putin’in Rusya’sı; daha olumlu ve daha az düşmanca bir şey inşa etme şansının olduğu gün gelene kadar, kontrol altına alınması, hafifletilmesi ve mümkünse yönetilmesi gereken bir tehditten çok bir sorun olarak kalacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments