Savaşa hayır TEK YOL BARIŞ!

HomeManşet Haberler

Savaşa hayır TEK YOL BARIŞ!

Sonhaber: Ayşegül Nurcihan Berk

Zenginlerin savaşında, yoksullar ölmektedir..
Rusya’nın saldırısına da NATO’nun genişlemesine de DUR diyoruz.
Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri harekatı başlayalı ve sıcak savaşa dönüşeli 5 gün oldu.
Neoliberal kapitalist politikaların tıkandığı, ekonomik krizin küresel çapta yaşandığı bir dönemin içindeyiz. Bu dönemin emperyalist politikalarının temel hedefi, yaşadıkları krizi aşmak için sömürgecilik ve bağımlılık ilişkilerini derinleştirmek, bu doğrultuda gerekiyorsa bölgesel savaşlar çıkarmaktır.

Bu savaş pandemi ve ekonomik kriz sürecinde enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekellerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır.
İşçi sınıfının, emekçilerin, kadın hareketlerinin, ekolojistlerin yapması gereken beklemek-izlemek değil, her yerde savaşa tepki göstermek, emperyalist politikalara karşı barışın sesini yükseltmek olmalıdır
Moskova iktidarının, yayılmacı girişimleri için kimi tarihi referansları gerekçe göstermesi kabul edilemez. Rus ordusu, derhal Ukrayna topraklarını terk etmelidir. Dünya halklarının refahı, kanlı sömürgeci ve milliyetçi mirası yüceltmekle değil barış adımlarıyla sağlanacaktır. Rusya ordusunun harekatı derhal sona ermeli, ateşkes ilan edilmeli, bölgeye istikrar ve barış getirecek kapsamlı müzakere süreci bir an önce başlamalıdır.
Öte yandan, yalnız Rusya-Ukrayna hattını değil, yerkürenin pek çok bölgesini istikrarsızlaştıran başlıca etken NATO’nun kendisi ve genişleme hedefleridir. Başını ABD’nin çektiği ve emperyalizmin savaş aygıtı olarak işlev gören NATO, dünya halkları için en önemli tehdit anlamına gelmektedir. Kapsamlı müzakere sürecinin birincil hedefi NATO’nun genişleme perspektifini ve yayılmacı politikalarını masaya yatırmak olmalıdır.
Silahlanma yarışı, dünya halkları için bir diğer önemli tehdittir. Gerek Türkiye’nin de aralarında olduğu NATO müttefikleri, gerek Rusya, gerekse Çin ve Hindistan gibi ülkeler dünya tarihinde eşine az rastlanır bir silahlanma yarışı içine girmişlerdir. Washington ile Moskova arasında, Sovyetler Birliği’nin var olduğu günlere dayanan kitle imha silahlarını dizginlemeyi amaçlayan anlaşmalardan son yıllarda geri adım atılması, yapıcı ve uzlaşmaya dayalı bir anlayışın terk edildiğini göstermesi bakımından kaygı vericidir. Kapsamlı çözümün bir diğer ayağı da silahlanma yarışını denetim altına alacak bir zemin oluşturmaktır.
Ülkemizi de çok yakından ilgilendiren bu savaş, tüm bölge halkları için büyük bir tehdit anlamına gelmektedir. Askeri gerilim ve çatışmalar, savaş ve işgaller ölüm, yıkım, yoksulluk, kitlesel göç ve istikrarsızlık getirmektedir. Bizler, askeri çözüm arayışlarına, saldırganlığa, emperyalist ve yayılmacı girişimlere karşı olduğumuzu buradan beyan ediyoruz.
Ülkemizde, ateşe benzin dökmek isteyenler, silahlanma yarışının parçası olmayı hedefleyenler, çatışmadan medet umanlar olduğu açık. Oysa çözüm kapsamlı müzakereler ve barıştadır.
Bir taraftan son günlerde sosyal medya üzerinden Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan cinsiyetçi yorumlar ve cinsel şiddetin insanlık dışılığını savaşın acımasızlığı ile eşdeğer görüyor ve buradan şiddetle kınıyoruz..

İktidarı uyarıyoruz. Herhangi bir taraftan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlali anlamına gelecek tüm talepler reddedilmelidir. İstikrarsız ve ateş hattındaki bir bölgede savaşı ve silahlanmayı desteklemek halkımızın çıkarına değildir. Türkiye barışın tarafı olmalı, bunun için gerekli girişimleri başlatmalıdır
NATO’nun genişleme siyasetinin ve emperyalist işgallerin askeri, ekonomik, diplomatik taşeronluğu siyasetine son verilmelidir.
Bir Dünya savaşı halini alma ihtimalini de barındıran bu savaşa sessiz kalmayıp, Barış için mücadele etmek, hepimizin bugünü ve yarını için bir görevdir

İlerici, barıştan yana güçlere ve yoksul halklara sesleniyoruz: Bu gerici savaşın tarafı olmayalım. Zaten ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşurken, bu savaş dertlerimizin katmerleşmesinden başka bir sonuç getirmeyecektir.
SAVAŞA HAYIR
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ
KAHROLSUN EMPERYALİZM ve İŞBİRLİKÇİLERİ
Sinop Emek Demokrasi Barış Platformu

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments