Şimşek‘ten yeni şiirler | “Temize çekilmez aşk”

HomeKitap Önerileri

Şimşek‘ten yeni şiirler | “Temize çekilmez aşk”

Şimşek‘ten yeni şiirler | “Temize çekilmez aşk”

Bu kitapta yer alan 25 şiirin tamamı, doğrudan “aşk”la ilgili. Adında “aşk” sözcüğünün yer almadığı tek bir şiir yok. Yanı sıra, şiirlerin birçoğunda “aşk”ın şiir diliyle tanımlanması var.

Viyana – Yazar, şair Hüseyin A. Şimşek, kitap dünyasına 1987 yazında bir romanla adım atmıştı. Aynı yılın Ocak ayı itibariyle gazetecilik mesleğine de giriş yapan Şimşek, bu alanlardaki çalışmalarını 32 yıldır aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yayımlanmış 12 adet kitabına bakıldığında, roman ve şiir kitaplarının çoğunlukta olduğu görülür. Gazetecilik mesleğinin onu yönlendirdiği röportaj ve araştırma kitaplarının sayısı dört adet iken, edebî kitaplarının sayısı (dört roman ve dört şiir) sekizdir.

Hüseyin A. Şimşek’in son çıkan kitabı şiir alanından. Kitap, “Temize Çekilmez Aşk” adını taşıyor ve Ütopya Yayınları tarafından yayımlandı. Şimşek’in ilk şiir kitabı, 1992’de Alan Yayınları’nın okura sunduğu “Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri” olmuştu. 2001’de Tohum Yayınları’nın kitaplaştırdığı ikinci şiir dosyası, “Yüzünüz Karşı Duvar” adını taşıyordu. 1998’den itibaren yaşamını Viyana’da sürdürmeye başlamış şairin üçüncü şiir kitabı, Almanca olarak Viyana’da ve Edition Hallac tarafından 2009’da yayımlandı: “Schreiben stirbt man am besten” (En İyi Yazarak Ölünür). Bu kitap, bir kısmı daha önce yayımlanmış, önemli bir kısmı ise ilk kez okura ulaştırılan şiirlerin Almanca çevirisinden oluşturulmuş bir seçkidir.

Şimşek’in dördüncü şiir kitabı, Almanca seçkiden on yıl sonra geldi: “Temize Çekilmez Aşk.” Bu yeni şiir dosyasının en önemli özelliği, aynı kitapta toplanma gerekçeleri “aşk” olan şiirlerden oluşması. İlk sıradaki şiiri, “ene’l aşk” adını taşıyor mesela. Şiirlerin tamamı, doğrudan “aşk”la ilgili. Söz konusu “doğrudan” ilgi, iki temelde gerçekleşiyor. Bir: Adında “aşk” sözcüğünün yer almadığı tek bir şiir yok. İki: Şiilerin hepsinde değilse de birçoğunda, aynı zamanda “aşk”ın (şiir diliyle) farklı bir tanımı, tanımlanması var.

“Aşk”a dair betimlemelerden birkaç örnek:

aşkta çıraklık olmaz
ustalık işi değildir aşk
acemi kaldıkça yenilenir (s.14)

kim hangi aşkı asabilirdi ki zaten
böyle aşkla asılırken hepimiz (s.16)

her aşk yeni bir filmdir
eskiden beri izlenir (s.18)

aynı karanlığı sarınmaktı bazen aşk
aynı pınardan kanamak kadar güzel hem de (s.26)

Kitapta yer alan şiirlerdeki benzer “aşk” betimlemelerini çoğaltmak mümkün. “bir gülüştür bazen aşk” adlı şiirden iki dize şöyle örneğin: bir gülüşten fazlası yakışık almaz / ötesi aşk değildir artık Bazen bir ıslıkla fark ettirilen “patlamış mısır kokusu” olarak tanımlanır aşk. Bazen, deniz ile dalga üzerinden. “Cümle âşıklara ve aşklara” ithaf edilen kitabın son şiiri, “aşk yoksa uğraşma” adını taşıyor.

Kitabın sonunda, Şimşek’in kaleme aldığı “sadece şiir olan şiire dair kısa bir kelam” başlıklı üç sayfalık, bir metne de yer verilmiş. O metinde, şunları ifade ediyor şair: “Şiir edebiyatın ezelidir. Sadece ezeli bir edebilik değil bu, aynı zamanda ebediliktir. Şu dünyanın sökülen yürek yerindeki kan pınarı bir avuç şair, şiirin edebi türlerin ezeli olma özelliği ve niteliğinden güç alarak mevzidedir… şiire ölüm fermanları yazıladursun, şiir hayattaki en has yerine yerleşme aşamasına varıyor.”

…………………………………………………………………………..….
Kitap: Temize Çekilmez Aşk

Yazar-şair: Hüseyin A. Şimşek
Yayınevi: Ütopya Yayınları
İletişim: utopya@utopyayayinevi.com.tr

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments