Türkiye Kıyı Kanununda Değişiklik

HomeManşet Haberler

Türkiye Kıyı Kanununda Değişiklik

 

AKP iktidarı boyunca 8 kez değiştirilen Kıyı Kanunu, bugün Resmi Gazete’de duyurulan üç değişiklik ile 9. kez değiştirildi.

Yapılan değişiklikle kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği durumlara üç istisna daha getirildi.

Buna göre şu hallerde kıyı çizgisi yeniden belirlenebilecek:

  1. Bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda,
  2. Turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında,
  3. Mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda…

Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede detaylar şu ifadelere açıklandı:

“3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Kıyıdaki Hazine arazilerinde

Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında,

Bakanlıkça izin verilen turizm tesislerinde

Veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında;

Yeni kıyı kenar çizgisi tespiti

Mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,

halleri dışında değiştirilemez.”

Yeni düzenlemeyle, kanunun esas olarak tüm vatandaşlara açık olmasını öngördüğü kıyıların özel kullanıma açılmasının ve kamuya kapatılmasının yolunun açılmasından endişe ediliyor.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments