Bulgan: Kürd Dil Hareketi’nin talep ettiği haklar, günlük politik ve ideolojik kavgalara kurban edilmemelidir

HomeWelt

Bulgan: Kürd Dil Hareketi’nin talep ettiği haklar, günlük politik ve ideolojik kavgalara kurban edilmemelidir

Hatice Özhan

 

“Kürt Dil Hareketi her Kürt bireyinin doğal bir üyesi olduğu bir harekettir” ana felsefesiyle çalışmalarını başlatan ve kısa sürede ilgi odağı olmayı başaran Kürt Dil Hareketi ‘ni (HEZKURD) Fevzi Bulgan ile konuştuk. HEZKURD Genel Koordinatörü Bulgan, Kürd Dil Hareketi’nin talep ettiği hakların, günlük politik ve ideolojik kavgalara kurban edilmemesi, istismardan özenle kaçınılması gereken temel milli, insani meşru haklar olduğunu belirtiyor.

Kürt dilinin birtakım uluslar arası alanlarda görünürlük kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Hatırlanacağı üzere Amerikan yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, çeviri dilleri listesine Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerini de alarak önemli bir eyleme imza attı. Kürt dili 70’ten fazla dilde çeviri yapan Microsoft’un çeviri dilleri arasında yer alırken Wikipedia Kurdi’den gelen duyarlılık çağrısı çok önemliydi.

Wikipedia, geçen haftalarda, 30 bin makaleyi aşan Kürtçe’nin Kurmanci lehçesini tebrik ederek Wikipedia Kurdi’ye daha fazla yazı yazılması için çağrıda bulunmuştu. Dünya diller ailesinin politik nedenlerle ihmal edilen bir üyesi olan Kürt diline gösterilen bu iade-i itibarın ulusal düzeyde de özgün yansımalarını bulmuş olması umut verici.

Son günlerde, Kürt diline duyulan hassasiyetin de etkisiyle, dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kürt Dil Hareketi’nin (HEZKURD) nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu ve temel amaçlarını Genel Koordinatör Fevzi Bulgan ile konuştuk.

 

Kürt Dil Hareketi’ni kurmak istemenizdeki temel amaç nedir? Neden Kürt Dil Hareketi?

 

Kürt Dili, Kürt Milleti ile birlikte uzun bir tarihi geçmişe ve birikime sahip, dünyanın en köklü, güçlü ve önemli dillerinden biridir. Kürtçe, büyük bir medeniyet ve kültür dilidir. Bir milletin varlığını sürdürmesi, özellikle dilini yaşatabilmesine bağlıdır. Kürtçe ile ilgili yasaklar, baskılar; Kürtçe’yi yok sayma ve yok etme çabaları, büyük bir cinayet, insanlığa karşı bir suç ve açıkça gayri İslami bir yaklaşımdır. Bu nedenle, sadece Kürdlerin değil, bütün insanlığın, bütün dünyanın Kürtçe’ye sahip çıkması, bu dili koruması ve bu konuda Kürdlere tam destek vermesi gerekmektedir. Artık dünyanın farklı ülkelerinde bunun işaret ve örneklerini de görüyoruz.

 

Bu anlayışla oluşturduğumuz Kürt Dil Hareketi’nin temel talepleri şunlardır:

 

1 – Kürt Dili’nin anayasal güvenceye alınarak 2. resmi dil olması,

2 – Kürtçe’nin eğitim öğretim dili olması, Kürdlerin anadillerinde eğitim görmesi önündeki engellerin kaldırılması,

3 – Kürt Dili’ne, kültürüne, coğrafyasına ait isimlerin özüne dönüşünü sağlayarak iadelerinin sağlanması.

 

Kürt Dili, Kürt Meselesi çerçevesinde tartışılan bir alan olduğundan toplumdaki karşılığı da politiktir haliyle. Söyleşilerinizde “hiçbir surette politik olma iddiası taşımayan kültürel ve pratik bir hareket” olduğunuzu ifade ediyorsunuz.  Bununla neyi kast ettiğinizi biraz açar mısınız?

 

Türkiye’deki politik ve sosyolojik durumu mümkün mertebe doğru tahlil ve tespit edersek, sağlıklı bir çözüm ve çıkış yolu bulabiliriz diye düşünüyorum. Maalesef neredeyse kuruluşundan itibaren Türkiye devleti, rejimi, resmi politikası; hakka, hakikate ve halka karşı bir mücadele içindedir. Vatandaşların inançlarına, dillerine, kültürlerine yönelik büyük bir inkar ve baskı söz konusudur. Antidemokratik, otoriter, totaliter, tekçi bir yapı oluşturulmuş; bununla ilgili haklı itirazlar sürekli iftira ve karalamalarla, baskı ve dayatmalarla susturulmaya çalışılmıştır. Türkiye tarihi aynı zamanda darbeler tarihidir. Halen de bir darbe anayasası yürürlüktedir. En büyük darbeyi yiyen de, otuz milyonu aşkın nüfusuna rağmen yok sayılan, kendi adı ve kimliği ile herhangi bir hakka sahip olması kabul edilmeyen Kürdler olmuştur. Bunun bir an önce temel haklar çerçevesinde değişmesi gerekmektedir. İçi boş, hukuka dayanmayan, yasal ve anayasal güvenceden yoksun bir kardeşlik, birlik, beraberlik söylemi ile sorunların çözülmesi mümkün değildir.

 

Kürd Dil Hareketi’nin talep ettiği haklar, günlük politik ve ideolojik kavgalara kurban edilmemesi, istismardan özenle kaçınılması gereken temel milli, insani meşru haklardır.

 

Biz, sivil, kültürel, toplumsal bir yapılanmayız. Hareketimizin politik bir görünüm arzetmesi, egemen siyasi erkin, doğuştan kaynaklanan temel haklarımızı politik bir problem haline getirmesi ve politik anlam yüklemesinden kaynaklanmaktadır.

Bizler, kendimizi ve temel haklarımızı tanımlamayı ancak doğal ve özgün biçimde, kendi irademizle yapmayı istiyoruz ve bu bizim tabii hakkımızdır.

 

Tamamen bağımsız bir oluşum musunuz?

 

Evet. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Sadece hakka ve halka bağlıyız diyebilirim.

 

Azadî Hareketi’nin Genel Sekreterliğinden ayrılmam ve Kürt Dil Hareketi’nde çalışma kararı almam, hareketimizin hiç bir siyasi oluşumla organik bağı olmadığı, olmayacağının en bariz kanıtıdır. Bizler, aydın, yazar, işçi, esnaf, öğrenci, gençler, kadınlar vb. toplumun her kesimini kapsayan özgür ve bağımsız bir hareketiz.

Çalışmalarınızda nasıl yasal bir süreç izliyorsunuz? Yasal engellemelerle karşılaşma durumunuz söz konusu olur mu?

 

Tamamen meşru, evrensel hukuka ve ahlaki değerlere bağlı bir çalışma yürütüyoruz. Haklı taleplerimize, meşru ve barışçı yürüyüşümüze karşı herhangi bir engel çıkarılırsa, bu, çok yapay ve dayanaktan yoksun bir girişim olur. Umarız böyle bir yanlışa tevessül edilmez.

 

Kürt Dilinin halkta yeterince konuşulduğunu düşünüyor musunuz?

Son sözleriniz nelerdir?

 

Maalesef Kürd Dilinin önüne bir çok yasal, toplumsal ve psikolojik engel konulduğundan, toplumda pratik olarak günden güne erimek ve zayıflamakla karşı karşıyadır. Bununla birlikte yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi hususunda çok büyük bir bilinç ve çaba oluşmaya başlamıştır. İnşallah Kürd Dil Hareketi, Kürdlerin dil, varlık ve birlik mücadelesinin en önemli bir sözcüsü olma yolunda kararlı ve sabırlı adımlarla ilerlemektedir. Allah’a şükürler olsun ki, bu konuda milletimizin büyük bir desteği ve teveccühü söz konusudur. İnanıyoruz ki, temel haklarımızı elde edeceğiz, birlikte başaracağız!

 

Kürt Dil Hareketi olarak halkımızı arkamıza alarak değil Önümüzde tutarak yürüyeceğiz. Halkımızın her türlü genel kanaati bizim ilke ve prensibimiz hükmündedir.

İlginiz için çok teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dileriz!

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments