“Laz Dili Temel Dersleri/ Lazuri Nenaşi Geç̆k̆apuli Dersepe”

HomeKitap Önerileri

“Laz Dili Temel Dersleri/ Lazuri Nenaşi Geç̆k̆apuli Dersepe”

Lazca ve Megrelce, “Zan Dilleri” (“Zanuri Nena”) ve Kolkhça (“Kolkhuri Nena”) olarak da bilinir. Günümüz dilbilimcileri, Lazca ve Megrelce ile beraber Gürcüce ve Svancayı “Güney Kafkasya Dil Ailesi” ve/ya “Kartvelgil Dilleri” tanımlamasıyla sınıflandırır.
Günümüzde Megreller, yerlisi oldukları Gürcistan’da “Samargalo / Samegrelo/ Megrelya”da; Abhazya’da “Gali / Samurzakano” bölgesinde topluca olarak yaşar. Rusya Federasyonu’nun çeşitli yerleşim birimlerinde ve Avrupa’da yaşayan Megreller de bulunmaktadır.
Lazlar ise, yerlisi oldukları ve Osmanlı dönemindeki adlandırmayla “Lazistan Sancağı”nda, bugünkü Rize ve Artvin sınırları içinde kalan bölgede toplu olarak yaşarlar. Lazlar, bunun dışında Türkiye’nin Batısındaki “93 Harbi Muhacir Köyleri”nde de toplu olarak yaşamaktadır. Gürcistan ve Abhazya’da da Lazlar yaşamaktadır. Çok az sayıda da olsa, Rusya Federasyonu’nun çeşitli yerleşim birimlerinde ve Avrupa’da yaşayan Lazlarda da bulunmaktadır.
Lazca ve Megrelce iki yakın kardeş dil. 20. yüzyılın politik kurumsal yapılanmaları hem Türkiye’de ve hem de Sovyetler Birliği ile Gürcistan’da Lazca ve Megrelceyi görmezden geldi. Bu iki kardeş dilin kitaplı, okullu, yazılı edebiyatlı diller olmaları sürekli olarak engellendi.

21. yüzyılın yeni politik kurumsal yapılanmaları, insanlığın binlerce yıldır süren özgürlük ve hak mücadelesi sonucu artık yerelliğe de önem vermek zorunda kalıyor. İnternetin hiçbir sınır tanımadığı bu yeni dönemde hem Lazca ve hem kardeş dil Megrelcenin artık kurumsallaşarak geleceğine taşınacağına kuşku yok.
“Laz Dili Temel Dersleri” adlı bu kitap, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için konulan “Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi” öğretim programı çerçevesindeki Lazca derslerine uygun olup Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için yabancı dil dersinin uygulanmasına ilişkin karşılaştırılabilir standartlar getiren “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni”ni de referans olarak almaktadır.

https://www.kitapyurdu.com/yazar/ali-ihsan-aksamaz/367.html

 

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments