ILO: 152 milyon çocuk işçi çalıştırılıyor

HomeWelt

ILO: 152 milyon çocuk işçi çalıştırılıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi”nin üye ülkelerce onaylandığını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 182 sayılı “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi” için örgütün 187’nci ve son üyesi Tonga Krallığı’nın da onayının alındığını duyurdu.

ILO’nun web sayfasından duyurulan Sözleşme, 21 yıl önce Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabulünden bu yana “örgüt tarihinin en hızlı onaylanan sözleşmesi” olarak da tarihe geçti.

“SÖZLEŞME, MÜCADELEDE TAAHHÜDÜ YANSITIYOR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, sözleşmenin tüm üye ülkelerden onay almasının örgüt tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Sözleşmeyle tüm çocukların çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine karşı yasal korumaya sahip olduğunu vurgulayan Ryder, şöyle dedi:

“Sözleşme, cinsel sömürü, silahlı çatışmada çocukların kullanımı, çocukların sağlığını, ahlakını veya psikolojik refahını tehlikeye atan diğer yasa dışı veya tehlikeli işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimleriyle mücadelede taahhüdü yansıtıyor.”

152 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

ILO, 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere toplam 152 milyon çocuğun çalıştırıldığını tahmin ediyor.

182 sayılı sözleşmede, kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticareti dahil olmak üzere en kötü çocuk işçiliğinin yasaklanıp ortadan kaldırılması, çocukların silahlı çatışma, fuhuş, pornografi ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde ve tehlikeli işlerde kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor.

TÜRKİYE’DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Türkiye, 1932’den beri ILO üyesi ancak, üyeliği konusunda karnesi zayıf. ILO’nun hazırladığı bir çok Sözleşme’ye imza atsa da iç politikalarına somut olarak yansıtmış değil.

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı en az 720 bin. Türkiye henüz ILO’nun çocuk işçiliğine dair eyem planına dair bir açıklama yapmadı.

HAZİRAN AYINDA 8 İŞÇİ ÇOCUK ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, haziran ayında en az 188 işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4’ü kadın, 184’ü erkek; içlerinden 8’i çocuk, 8’i ise göçmen/mülteci işçiydi.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirtmiş ve 1999’da yüzde 10,3 olan çocuk işçi oranının, 2019’da yüzde 4,4’e düştüğünü aktarmıştı.

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Listesi

1. 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
2. 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
3. 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
4. 15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
5. 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
6. 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
7. 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
8. 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
9. 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
10. 53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
11. 55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
12. 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
13. 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
14. 68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
15. 69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
16. 73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
17. 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
18. 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
19. 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
20. 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
21. 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
22. 92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
23. 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
24. 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
25. 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
26. 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
27. 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
28. 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
29. 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
30. 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
31. 108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
32. 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
33. 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
34. 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
35. 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
36. 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
37. 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
38. 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
39. 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
40. 133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
41. 134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
42. 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
43. 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
44. 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
45. 144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
46. 146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
47. 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
48. 152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
49. 153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
50. 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
51. 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
52. 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
53. 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
54. 164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
55. 166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
56. 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988
57. 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995
58. 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
59. 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments