Selahattin Demirtaş’tan Demokrasi İttifakı önerisi

HomeWelt

Selahattin Demirtaş’tan Demokrasi İttifakı önerisi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Bir İttifak Modeli’ başlığıyla kaleme aldığı ittifak önerisini paylaştı. Demirtaş, ülkemizi, toplumumuzu mevcut durumdan kurtarmak ve düze çıkarmak için geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu demokrasi ittifakını salt bir seçim ittifakı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asıl amaç toplumu demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır.” İfadelerinde bulundu.

4 Kasım 2017’den bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, ‘Bir İttifak Modeli’ başlığıyla bir ittifak önerisini kaleme aldı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Demirtaş, Türkiye’nin kötü durumdan çıkması için çeşitli yol ve yöntemlerin konuşulup tartışıldığını, kendi görüşlerini aktararak katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

“İKTİDAR KAYBEDERKEN HALKIN KAZANMASI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?”

Demirtaş, “Öncelikle belirtmeliyim ki, iktidarın çok büyük yönetim hatalarına, kendisi ve yakın çevresi dışında hiçbir kesimi düşünmemesine ve ekonominin geldiği duruma rağmen iktidardan kendiliğinden gideceğini beklemek, zaten kaybediyor olduğunu düşünmek büyük bir yanlış olur. Evet, iktidar kaybediyor ama muhalefet, emekçiler, bizler kazanabiliyor muyuz? Dedi.

“GENİŞ TABANLI BİR DEMOKRASİ İTTİFAKI KURULMASI GEREKİYOR”

Toplumsal bir birliğe atıfla Demirtaş,” Bu demokrasi ittifakını salt bir seçim ittifakı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asıl amaç, toplumu temel demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır. Bu toplumsal birlik oluştuktan sonra bunun seçim iş birliğine de katkı sunması elbette beklenir. İşin bu boyutu, daha ziyade seçim dönemine girildiğinde konuşulması gereken bir aşama” dedi.

“DEMOKRASİ İTTİFAKININ ÖNCÜSÜ SİYASİ PARTİLER OLMALIDIR”

Demokrasi ittifakının öncüsü siyasi partiler olmalı” diyen Demirtaş, devamında şunları belirtti. “Sendikalardan meslek odalarına, kadın örgütlerinden ekoloji hareketlerine ve gençlere, odalardan derneklere ve vakıflara, sanatçılardan edebiyatçılara ve herhangi bir kuruluş bağı olmayan bireylere kadar bütün toplumsal kesimlere açık bir ittifak olmalı ve ittifakın temel ilkelerini kabul eden herkesi, her kesimi bünyesine katarak sürekli büyümelidir. Bunun için, öncelikle siyasi partilerin kendi aralarında görüşerek netleşmeleri gerekiyor. Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli. Bu siyasi partiler daha sonra, üzerinde uzlaşacakları temel ilkelerini, amaçlarını ve hedeflerini ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşabilirler. Partiler, üzerinde uzlaşacakları noktaları kendileri belirleyecektir kuşkusuz. Bununla birlikte, kişisel görüşümü belirterek katkı sunmak isterim.”

Selahattin Demirtaş’ın ‘İttifak’ önerisinin temel ilkeleri amaçları ve hedefleri şöyle:

TEMEL İLKELER;

1-Çağdaş bir anayasanın toplumsal sözleşme ruhuna uygun olarak yapılması.

2-Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi.

3- Kaynağı ne olursa olsun her türlü şiddetin nihai olarak son erdirilmesi ve toplumsal barışımızın kalıcı olarak sağlanması için siyasi inisiyatif geliştirilmesi.

4- Yargı bağımsızlığının sağlanması

5-israfin, yolsuzluğun ve rüşvetin tümüyle önüne geçilmesi için etkin önlemler alinması6- Adil bir vergi sisteminin getirilmesi.

7- Medya ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme ve gösteri hakkının güvence altınaalınması.8-Kadın kimliğinin eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik ?iddetin engellenmesi.

9-Tüm kamu atamalarında kayırmacılığa ve partizanlığa son verilerek liyakatin esas alınması

AMAÇLAR;

1- Derinleşen toplumsal kamplaşmanın önüne geçilerek Türkiye toplumunu oluşturan her inançtan, her kimlikten yurttaşımızı ortak bir demokratik gelecek hedefi etrafında birleştirmek, toplumsal birliği demokrasi ilkeleri çerçevesinde güçlendirmek ve kalıcı kılmak.

2- içeriden çöküş yaşayan kurumları toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla demokratik çerçevede inşa etmek.

3-Tarihimizin en büyük ekonomik yıkımının önüne geçmek, üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi hayata geçirmek. Artan işsizliği ve yoksulluğu hızla ortadan kaldırmak.

4- İktidara geçenlerin ideolojisine göre değişmeyecek kurumsallaşmış, demokrasinin tüm ilkelerini eksiksiz uygulayan kamu yönetimi ve kamusal alan inşa etmek.5-Diplomasideki militerleşmeye karşı diyaloğu, müzakereyi ekonomik ilişkileri ve yapıcı barışçıl politikaları esas alan diş siyaset çizgisini geliştirerek ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak.

HEDEFLER;

1- Yukarıda belirtilen ilke ve amaçları benimseyen her siyasi oluşum, sivil toplum kuruluşu ve bireyle birlikte en geniş tabanlı demokrasi ittifakını kurmak.

2- Ortak bir demokrasi dili, kültürü ve savunusu geliştirmek.

3- Mevcut gidişatın yol açtığı tahribatı önleyebilmek için paneller, konferanslar, forumlar, mitingler, televizyon programları organize etmek, daha da önemlisi siyaseti toplumsallaştırarak bizzat halkı siyasetin öznesi yapmak.

4- Siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan sarsılan güveni daha güçlü bir şekilde yeniden sağlamak.

5- Bütün bu süreçlerin sonunda demokratik bir cumhuriyet ve demokratik toplumun asgari koşullarını ve zeminini ortaya çıkarmak.

6- Ülke yönetimini devralacak en geniş katılımlı ve temsil kabiliyeti en yüksek siyasi kadroları ortaya çıkarmak, bu süreci halkla birlikte ve şeffaf şekilde yürütmek.

-Demokrasi ittifakının ilanından sonra bu ilkelere, amaçlara ve hedeflere inanan kim varsa bu ittifakı desteklediğini açıklayabilir. İlk etapta o veya bu nedenle demokrasi ittifakına katılmayan siyasi partiler de bunu yapabilir, sivil toplum örgütleri de bireyler de. Böylece bu ittifak giderek büyüyen, toplumsallaşan büyük bir ülke ittifakına dönüşür.

-Böyle bir ittifakı, sadece oy hesabıyla, sırf AKP karşıtlığı için değil, toplumun kendi geleceğini demokratik bir hatta bizzat oluşturması için çok önemli görüyorum. Toplum ve siyaset o kadar ağır hasarlar aldı ki, bu hasarların düzeltilmesi için bir liderin veya bir partinin kurtarıcı olarak çıkmasını beklemek yerine toplumsal bir iş birliğiyle demokrasi mücadelesi vermek daha doğrudur. Yani halkın bizzat kendisi demokrasi mücadelesini yürütür.

-Şayet bu başarılırsa işte o zaman ortaya, iktidara gelebilecek güçlü bir seçenek çıkar. Bu sayede sadece siyasi partiler değil, sözünü ettiğim bu geniş katılımlı demokrasi ittifakı iktidara gelir. Böylece gerçek bir demokratik kültür de oluşur, halk kendi emeğiyle kurduğu demokrasiye çok daha fazla sahip çıkar ve sonuçta herkesin devlete olan aidiyet bağı da güçlenerek toplumsal birlik sağlanır.

-Not: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir başlıklı yazıma sosyal medyadan gelen eleştirileri ve önerileri avukatlarım aktardılar. Eleştiren ve öneri yapan herkese çok teşekkür ediyorum.

Haber Merkezi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments