SERÇEŞME’NİN TARİHSEL SAVUNMASI

HomeSanat

SERÇEŞME’NİN TARİHSEL SAVUNMASI

Aleviliğin Tarihsel Savunması ve önemli bir kaynak eser olan “Serçeşme’nin Savunması Pir Hamdullah Çelebi Araştırma-İnceleme ve el yazmalarının da olduğu kitap yakında yayımlanacak.
Kaynak elyazmalarını Yunus Koçak’ın verdiği tarihi çalışmanın çevirisini Dr. Çağlar Deniz yaptı.
Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları devam eden eser Rıza Aydın ve Aydın Şimşek tarafından yayıma hazırlandı.

Kitap Tanıtım Yazısı:
Osmanlı İmparatorluğu, tarihi boyunca kendisine tehdit ve tehlike olarak görmüş olduğu toplulukları Şeyhülislam otoritesinin yardımı ile “kâfir”, “zındık”, “mülhit”, “sapkın”, dinsiz”, “din düşmanı” şeklinde kategorize edip; Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Kalenderi, Haydari, Işık Taifesi, Bâtıni vb. toplulukları bir nevi kendi “meşrebince şeytanlaştırarak”, süreklilik arz edecek şekilde “taşlama” yolunu seçerek yok etmeye çalışmıştır. Hamdullah Çelebi, Şer’iyye Mahkemesinde on gün boyunca, canı hazırda bekleyen iki celladın teberi ucunda olmasına rağmen, önünde yar, arkasında Zülfikar düsturu ile hareket etmiştir. Şeriat Mahkemesine karşı kendisini, arkadaşlarını ve temsil etmiş olduğu topluluğu çok güçlü bir şekilde savunmasını bilmiştir. Elinizde bulunan bu eserde el yazmalarının olması önemlidir. Böylece eser, bilimsel araştırmaların önünü açacak ve birçok gerçekler ortaya çıkacaktır.
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Ulusoy Önsözüyle…
Kaynak: Yunus Koçak
Çeviri: Dr. Çağlar Deniz
Yayına Hazırlayanlar:
Rıza Aydın-Aydın Şimşek
296 sayfa
Dorlion Yayınları

 

 

                                       

             Rıza Aydın                                                                                 Aydın Şimşek 

Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments