İsviçre, İsviçre’de  Demokrasi ve 27 Eylül 2020 Halk oylaması

HomeAvrupa

İsviçre, İsviçre’de Demokrasi ve 27 Eylül 2020 Halk oylaması

İsviçre veya resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi  Bern ile birlikte  26 kantondan oluşan bir  federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yeralır.

 

İsviçre, denize kıyısı olmayan, Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünen, 41.285 km² yüz ölçümüne sahip bir ülkedir. Alpler, toprakların en fazla  bölümünü işgal ederken, yaklaşık 8,5 milyon insandan oluşan İsviçreli nüfussa çoğunlukla en büyük şehirlerin bulunduğu platoda yoğunlaşmıştır. Bu şehirlerin arasında iki küresel kent ve ekonomik merkez olan Zürih ve Cenevre de vardır. İsviçre Konfederasyonu‘nun uzun bir silahlı tarafsızlık tarihi vardır -1815 yılından bu yana uluslararası bir savaş durumu olmamıştır-  ve 2002 yılına kadar Birleşmiş Milletler’e katılmamıştır. Yine de etkin bir dış politika sürdürmektedir ve sıklıkla, dünya çapındaki barış kurma girişimlerinde rol alıcıdır.

 

İsviçre aynı zamanda Kızılhaç’ın doğduğu ülkedir  ve  ikinci büyük BM  merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyonun ev sahibidir. Avrupa seviyesinde, Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin kurucu üyelerindendir  ve  Schengen Bölgesi‘nin bir parçasıdır ancak Avrupa Birliğinin ve Avrupa Ekonomik Alanı‘nın bir üyesi değildir.

 

İsviçre kişi başına düşen net olmayan yerli ürün bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden biridir ve her bir yetişkin için en yüksek malvarlığına (finansal ve finansa lolmayan) sahiptir. Zürih ve Cenevre sırasıyla dünyadaki ikinci ve sekizinci yaşam kalitesine sahip şehirler olarak sıralanmaktadır. Nominal (GSYİH) bakımından dünyanın on dokuzuncu, satın alma gücü paritesine göre otuz altıncı büyük ekonomisine sahiptir. Malların ihracatında yirminci, ithalatında on sekizinci sıradadır.

 

İsviçre dil ve kültür açısından dört ana bölgeye ayrılabilir:

Almanca, Fransızca, İtalyanca konuşulan bölgeler ile Romanşça konuşulan vadiler. Bu nedenle, çoğunluğunun Almanca konuşmasına karşın ortak etnik ya da ortak dile bağlı bir İsviçre ulusundan söz edilemez. Bu dil ayrılığı nedeniyle ülke, yerel dillerde farklı adlanılır:

Almanca: Schweiz Almanca telaffuz

Fransızca: Suisse Fransızca telaffuz

İtalyanca: Svizzera İtalyanca telaffuz

Reto Romanca: Svizra

Ancak madeni paralarda ve pullarda bu dört dil yerine ülkenin Latince adı olan Confoederatio Helvetica kullanılır. Bu ad çoğu zaman “Helvetia” olarak kısaltılır. Ülkeye duyulan güçlü bağlılık duygusunun kaynağı ortak tarihsel zemin, federalizm ve doğrudan demokrasi gibi paylaşılan değerler ve kendini Alplerde yaşayanlar olarak tanımlama üzerine kurulmuştur. İsviçre Konfederasyonu’nun kurulması geleneksel olarak 1 Ağustos 1291 olarak kabul edilir ve her yıldönümünde İsviçre Ulusal Günü kutlanır.

 

Doğrudan demokrasi

1848 federal anayasanın uygulanmaya başlandığından beri İsviçre Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir hükûmet sistemi olan doğrudan demokrasiye ev sahipliği yapar. Parlamenter demokrasinin vazgeçilmez ögeleri olan meclis ve konseyler de bulunduğundan kimi zaman bu sistem yarı-doğrudan sistem olarak da adlandırılır. İsviçre doğrudan demokrasisinin federal düzeydeki araçları halkın hakları denilen anayasal girişim ve referandumdur.

Kanton ve belediye düzeyinde de bu araçlar daha geniş ve farklı olarak uygulanır.

Meclis tarafından onaylanmış bir yasanın geçerliliğini sorgulamak isteyen bir grup yurttaş eğer yasanın çıkmasından sonraki 100 gün içinde yasaya karşı 50.000 imza toplayabilirlerse federal bir referandum isteğinde bulunabilirler. Bu durumda yasanın kabulü ya da reddi için ulusal düzeyde ve basit çoğunluk ile karar verilen bir oylama yapılır. Federal bir yasaya karşı sekiz kanton birleşerek de referandum isteğinde bulunabilir.

Benzer şekilde yurttaşlar bir anayasal değişikliği 18 aylık bir süre içinde destekleyen 100.000 imzaya ulaşabilirlerse federal anayasal girişim ile ulusal oylamaya gidebilirler. Meclis anayasal değişiklik isteğini tamamlayıcı olarak karşı öneri getirebilir ve seçmenler her iki önerinin kabulü durumunda seçeneklerini oy pusulalarında işaretler. Anayasal değişikliklerin, ister meclis tarafından getirilmiş ister anayasal girişimle sunulmuş olsun kabul edilmesi için hem ulusal düzeydeki oylamanın sonucunun çoğunluğu hem de kantonların sonuçlarının çoğunluğu olmak üzere çifte çoğunluk aranır.

 

27 Eylül 2020 Referandumunda oylanacak olan beş yasa önerisi ve Sonhaber.ch olarak referandumdaki tavrımız

 

 1.Serbest dolaşım karşıtı “Sınırlandırma inisiyatifi“ (Volksinitiative “Für eine massvolle Zuwanderung”-Begrenzungsinitiative)

Bu inisiyatif İsviçre Halk Partisi SVP tarafından gündeme getirildi. İnisiyatif, İsviçre’ye her yıl gelecek olan göçmenlerin sayısını sınırlandırmayı, ülkeye çalışmak için gelecek olanların özel olarak belirlenmesini savunuyor. Bu vesile ile, AB ile yapılan ikili anlaşmaların bir parçası olan serbest dolaşımın tekrar ele alınıp değiştirilmesi ve İsviçre’ye göçün sınırlandırılması talep ediliyor. SVP’ye göre, eğer AB bunu kabul etmezse, ikili anlaşmalar bir yıl içerisinde feshedilecek.

 

Hayır.

 

2. Av Yasası

Av yasasında değişiklikle kurda vur emri için oylama (Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vogel (JSG)

Federal Avcılık Yasası ile hangi vahşi hayvanların korunacağı, hangi vahşi hayvan türlerinin avlanabileceği ve ne zaman avlanmaya izin verilip ne zaman izin verilmeyeceği belirleniyor. Yasa son olarak 1986 yılında düzenlendi.

Kısa adı “Jagdgesetz” olan “Av Yasası” değişikliğiyle hedefte, Avrupa’da neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ve 2012 yılında İsviçre’ye girmeyi başaran kurtlar yer alıyor. Şu an ki yasal düzenlemeye göre, İsviçre’de koruma altında olan kurtların vurulması yasak.

 

Hayır.

 

3.Federal vergide çocuklar ve bakımları için vergi indirimi (Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)

Bilindiği gibi İsviçre’de, Federal devlete, kantona ve belediyeye ödenen üç değişik vergi bulunuyor. Federal devlete ödenen vergilerde çocuk ve çocuk bakımı için indirim olanağı mevcut.

Federal devlet vergi yasasında yapılmak istenen değişiklik ile vergiye tabi tutulacak genel gelirde, kreş gibi kurumlar için ödenen çocuk bakımı için şimdiye kadar 10 bin 100 frank olan meblağın 25 bin franka çıkarılması öngörülüyor. Böylece, çocuk sahibi anneler, çocuklarını kreşe verebilecek ve iş yaşamına katılıp, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar. Kreşlere ödenen masraflar, 25 bin franka kadar vergiden düşürülebilecek.

 

HAYIR

 

 4.Babalar için iki haftalık ücretli doğum izni Çalışanlara maaş yerine gelir ve annelik hakkı üzerine Federal Yasa’nın değiştirilmesi (Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie»)

 

Yürürlükte olan yasaya göre, doğum nedeni ile çalışmakta olan anneye doğumdan sonra 14 hafta boyunca gelirinin %80’i ile ücretli izin verilmekte. Baba ise 1 veya 2 gün ücretli izin alabiliyor.

100 bin geçerli imzayı toplayan ve babaya da 4 haftalık ücretli izin isteyen bir inisiyatifin, son olarak “babaya 2 haftalık doğum izni“ öngören önerisi Parlamento’da kabul gördü.

 

Evet.

 

 5. Savaş uçakları alımı (Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge)

Federal Hükümet, Federal Meclis ve Senato Meclisi önümüzdeki süreçte 6 milyar frank  ödeyerek, eskiyen ve 2030’lu yıllara kadar ömür biçilen savaş uçaklarının yerine yenilerinin alınmasına karar verdi.

Yeşil ve sol partilerin desteğini alan “Askersiz bir İsviçre Grubu (GSoA)”, savaş uçaklarına ödenmesi düşünülen 6 milyar frank kararına karşı referanduma gitti.

 

Hayır.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments