NATO – 5G sorunu Teknoloji savaşları

HomeDünya

NATO – 5G sorunu Teknoloji savaşları

Andrea Gilli, Francesco Bechis

Çeviri ; Sonhaber

 NATO Hayatimizi  degistirecek olan 5G ye çoktan adapte

5G tartışması 2019’un başlarında doruğa ulaştı. Birçok Müttefik, İttifak dışı tedarikçilerin oluşturduğu riskler nedeniyle – ama sadece değil – gelecekteki İttifak içi ticari ve askeri iletişimin güvenliği konusunda endişelendi. Aylarca süren tartışma ve tartışmalardan sonra, Aralık 2019’da Londra’da bir araya gelen NATO liderleri, “5G dahil olmak üzere iletişim güvenliğinin” önemini vurguladılar ve “güvenli ve dayanıklı sistemlere güvenme ihtiyacını” kabul ettiler.

5G nedir?

5G, mobil iletişimde “beşinci nesil” dir. 1980’lerde 1G sesli aramaları etkinleştirdi; mesajlaşma 2G ile 1990’larda geldi; 3G, 1990’larda ve 2000’lerin başında sınırlı multimedya, metin ve internet verisi getirdi; ve 2000’lerin sonlarında, çeşitli cihazlar kullanılarak dinamik bilgilere erişime sahip gerçek veriler 4G ve LTE (artan talebi karşılamak için kablosuz geniş bant hızlarını iyileştirmek için bir standart olan “Uzun Süreli Evrim”) ile mümkün hale geldi.

5G ağlarının gelişiyle birlikte, mobil iletişim, yüksek yoğunluk, büyük hacim, son derece yüksek hız (20x), düşük gecikme veya veri aktarımında gecikme (10x) ve güç verimliliğine odaklanan tamamen farklı bir modele dönüşecek. Telefondan telefona gibi el cihazından ahizeye iletişim, 5G, makineden makineye iletişime geçişi sağlayacaktır. Bu, yalnızca sesli ve dijital konuşmaları değil, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, teletıp, akıllı şehirlerin işleyişi ve otonom arabaların performansını karakterize eden devasa gerçek zamanlı veri paylaşımını da destekleyecek.

5G neden 2019’da merkez sahneye çıktı?

5G iletişimi 2019’un başlarında çok tartışılan bir kamu ve siyasi mesele haline gelirken, teknolojideki ilerlemenin yanı sıra çok taraflı standardizasyon anlaşmaları sayesinde 5G’ye giden yol yıllar önce başladı.

Teknolojik ilerleme, çeşitli sinyal yolları (MIMO: Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) aracılığıyla gelişmiş spektral verimliliğe izin veren tüm ağın tasarımındaki değişiklikleri içerir. Elektromanyetik mühendisliğindeki ilerleme, yansıma ve parazitlere (hüzmeleme ve OFDM: ortogonal frekans bölmeli çoklama) karşı oldukça dirençli verilerin verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Yazılımdaki gelişmeler, hem orijinal hem de alınan veri akışında (kutupsal kodlama) algoritmalar kullanarak daha kaliteli bir iletişim sağlamaya yardımcı olur.

Çeşitli forumlarda ulaşılan standartlar ve teknik konularla ilgili anlaşmalar – Mobil İletişim için Küresel Sistem Derneği ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi dahil – tüm endüstriyel ekosistemin toplu olarak ilerlemesini sağladı.

Sonuç olarak, Ekim 2019’un sonunda, 50 mobil operatör 27 ülkede ticari 5G hizmetlerini başlattı. Ayrıca, 2018 ve 2019 arasında Finlandiya, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, 5G ağlarının yaygınlaştırılması için önemli bir adım olan 5G çok bantlı spektrum açık artırmaları düzenledi.

Neden Önemlidir?

5G’ye artan ilginin altında telekomünikasyonla ilgili dört ana neden yatıyor.

Birincisi, telekomünikasyon, genel olarak, ekonominin tamamında ekonomik büyümeyi tetikleyebilen, kolaylaştırıcı bir teknolojidir. Tahmin modelleri, örneğin 5G ağlarının uluslararası ekonomiye trilyonlarca dolarlık ekonomik değer katacağını öngörüyor. Tıpkı 4G’nin iPhone ve Google haritalarından Uber ve Snapchat aracılığıyla Instagram ve Whatsapp’a kadar büyük bir teknolojik dönüşüm dalgasını serbest bırakması gibi, 5G ağlarının da benzer etkiler sağlaması bekleniyor.

İkincisi, telekomünikasyonda genellikle ilk hamle avantajı hakimdir: erken giren kişiler muazzam bir ekonomik değer elde edebilir ve rakiplere çok az yer bırakabilir. Şirketlerden ülkelere aktörler, bu nedenle konumlarını sağlamlaştırmak ve ekonomik getirileri maksimize etmek için güçlü bir teşvike sahiptir.

Üçüncüsü, telekomünikasyon stratejik bir boyut taşımaktadır: Bilginin hızı, kalitesi ve miktarı dijital dünyada rekabet etmek için çok önemlidir.

Son olarak, modern ekonomilerde merkezilik bilgisinin oynadığı düşünüldüğünde, telekomünikasyon geniş ve haklı olarak stratejik bir endüstri olarak kabul edilmektedir. Şirketler özel ve genellikle hassas bilgileri aktarır. Hükümetler, sınıflandırılmış materyaller dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini paylaşır.

 

Next generation telecommunications will affect every aspect of society, from transportation to healthcare, as well as our military operations.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg – Defence Ministers Meeting, Brussels, 25 October 2019

(Yeni nesil telekomünikasyon, askeri operasyonlarımızın yanı sıra ulaşımdan sağlık hizmetlerine kadar toplumun her alanını etkileyecektir.)

5G ve Çin

5G’nin özellikle dikkat çekmesinin bir diğer önemli nedeni de, bu teknolojinin önde gelen oyuncularının Batı, Japon veya Güney Koreli şirketler değil, Huawei ve ZTE gibi Çin merkezli şirketler olması.

Bu alandaki Çinli operatörlerin yükselişini birkaç faktör açıklıyor. Bunlardan biri, on yıl önce 3G rekabetine girme konusundaki başarısız teklifleriyle edindikleri uzmanlık ve deneyim. Bunu takiben, Çin hükümeti bu alanda büyük kamu yatırımları başlattı ve tutarlı bir strateji geliştirirken, özel şirketler araştırma yaptı ve çığır açan teknolojilerinin patentini aldı. Çinli şirketler, özellikle 5G üzerinden dış pazarlara yaklaşırken rekabet avantajından da yararlanıyor: evde, yaygın bir fiber kullanılabilirliğine, küçük hücrelerin büyük dağıtımlarına, düşük frekanslı bantlarda daha yüksek spektrum kullanılabilirliğine ve 4G’nin olgunluğuna güvenebilirler. yanı sıra muazzam bir iç pazar ve düşük üretim maliyetleri.

Çin, Japon ve Güney Koreli şirketler uzun süredir dünya çapındaki telekomünikasyon pazarlarında önemli bir rol oynamaktadır. Aslında, Çin’den Huawei ve ZTE’nin yanı sıra Nec (Japonya) veya Samsung (Güney Kore), mevcut 4G ağlarının ana tedarikçileridir. Ancak 5G iletişiminde Çinli şirketlerin rolü çok farklı bir anlama sahiptir.

Büyük makineden makineye iletişimi içeren 5G ile, yalnızca yetkili cihazlara erişim sağlamak imkansız olacağından, çevre siber savunması artık etkili olmayacak. Sonuç olarak, saldırıların riski ve potansiyel şiddeti katlanarak artar. Ayrıca, ağ sanallaştırmada yazılımın daha önemli rolü, ekipman entegratörlerine (yani potansiyel olarak Çin şirketlerine) ağ işlemlerine (yani veriler) daha geniş ve daha derin erişim sağlayarak güven ve güvenilirlik hakkında ciddi soruları gündeme getirecektir.

Diğer bir deyişle, teknolojideki değişikliklerin ciddi siyasi sonuçları var, çünkü Çin şirketleri, istihbarat topluluğu da dahil olmak üzere hükümetleriyle doğrudan siyasi bağlantılara sahip. Çin’in büyük gözetim ve sınırlı mahremiyete dayanan dahili büyük veri politikası, diğer ülkelerin değerler, etik ve hukuk sistemleriyle çelişiyor.

Ve son olarak, Çinli şirketler son yıllarda defalarca fikri mülkiyeti çalmak ve özel bilgilere erişmek için siber casusluk kullanmakla suçlanıyorlar. Çin elektronik cihazlarında yapılan testler, verilerin doğrudan Çin’e aktarılmasına yol açabilecek arka kapılar da dahil olmak üzere çoğu kez güvenlik açıklarını ortaya çıkarmıştır.

NATO Müttefikleri ve 5G

Geçtiğimiz Aralık ayına kadar NATO 5G haberleşmesi konusunda hiçbir tavır almamıştı. Londra Liderler Toplantısından sonra bile, tek bir politika veya pozisyon gerçekten ortaya çıkmadı. Müttefiklerin cevabına baktığımızda, beş ana grup belirleyebiliriz: ilgili olanlar, kanun yapıcılar, kararsız olanlar, şüpheciler ve erken benimseyenler.

İlgili

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Huawei veya ZTE gibi Çinli şirketlerin 5G ağına erişimini kısıtlamak için etkili adımlar atan tek NATO ülkesidir. Bununla birlikte, daha da önemlisi, ABD yönetiminin Mayıs 2019’da ilan ettiği yasağın, dört kez yenilenen 90 günlük uzatmalar nedeniyle henüz yürürlüğe girmemiş olması.

Kongre, Huawei’yi ve diğer Çinli şirketleri daha sıkı güvenlik kontrollerine bağlı kalmaya zorlayan sözde “sök ve değiştir kanunu” (Mart 2020’de Başkan Trump tarafından imzalanan) gibi, iki taraflı geniş bir fikir birliğiyle bazı tasarıları kabul etti. diğer durumlarda, 5G yarışmasında Batılı şirketleri destekleyin.

Aynı doğrultuda, Mayıs 2020’de ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’yi ihracat için bireysel lisans gereksinimlerine tabi kılan Varlık Listesinde bir değişiklik duyurdu. Karar, Huawei’nin yarı iletkenleri satın almasını hedefleyerek şirketin rekabet gücünü ciddi şekilde azaltmayı hedefliyor. Huawei sonunda böyle bir değişikliğin hayatta kalmasını tehlikeye atacağını doğruladı. Benzer şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD müttefiklerinin Çinli satıcıları ağlarından dışlamaları için “temiz bir yol” belirlemeye yönelik bir plan olan “5G Temiz ağları” başlattı.

Milletvekilleri

İtalya gibi bazı Müttefikler, Çinli 5G ekipman üreticilerini yasaklamadı, ancak daha katı düzenlemeler taahhüt ettiler. 2019’un sonlarında İtalyan hükümeti, 5G ekipmanının güvenliğini değerlendirmek için daha katı kurallar ve prosedürler getiren bir “Ulusal Siber Güvenlik Çevresi” oluşturan bir yasayı onayladı.

Almanya aynı kategoriye giriyor. Tutkulu bir iç tartışmaya rağmen, Federal Hükümet’in Çinli şirketleri 5G ağından yasaklaması beklenmiyor. Deutsche Telekom, Çinli 5G sağlayıcılarıyla çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

 

5G tower

Kararsızlar

Bazı NATO ülkelerinin pozisyonları zaman içinde gelişti ve giderek daha katı bir duruş benimsedi.

Çek Cumhuriyeti, 6 Mayıs 2020 tarihinde ABD ile 5G güvenliğine ilişkin ortak bir deklarasyon imzalayarak, “5G konusunda işbirliğimizi güçlendirmek” ve ağın “bağımsız yargı denetimi olmaksızın aşırı yabancı etkiye konu olup olmadığını” belirledi.

Benzer şekilde, Ocak 2020’deki ilk değerlendirme aşamasından sonra, Yunan hükümeti “ulusal güvenlik ve ülkenin kritik altyapısının korunması” nedeniyle 5G altyapısının konuşlandırılmasını yavaşlattı.

Birleşik Krallık başka bir örnektir. Başlangıçta, Ocak 2020’de İngiliz hükümeti, Huawei’nin 5G ağının “çekirdek olmayan kısmına” katılımına yüzde 35’lik bir sınır açıkladı ve bunu “çekirdek kısımdan” tamamen yasakladı. Daha sonra, Mayıs 2020’de Downing Street, Çin’e güvenmekten kaçınmak için 5G ekipmanı ve diğer teknolojilerin alternatif tedarikçilerini oluşturmak için 10 demokrasiden (G7 ülkeleri ile birlikte Avustralya, Hindistan ve Güney Kore) oluşan bir “5G Kulübü” önererek farklı bir pozisyon benimsedi. .

Şüpheciler

Müttefiklerin büyük çoğunluğu, 5G altyapılarında Çinli şirketlerin rolünü sınırlamadı veya sınırlamadı.

Örneğin Fransa’da Orange ve Vodafone, 5G ağları için zaten Ericsson (İsveç) ve Nokia’yı (Finlandiya) seçti. Bununla birlikte, hem hükümet hem de istihbarat topluluğu, diğer yabancı sağlayıcıları dışlamak için geçerli bir neden görmediklerinin sinyalini verdiler. Benzer şekilde, Belçika hükümeti yalnızca “güvenilmez tedarikçilere” kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Kanada gibi diğer Müttefikler şimdiye kadar Çinli şirketler hakkında herhangi bir karar almadılar.

Erken benimseyenler

Son olarak, başka bir grup ülke zaten Çin 5G teknolojisini benimsedi ve altyapının yüksek yenileme maliyetleri göz önüne alındığında, geri adım atma olasılığı düşük. NATO içinde bunlar Macaristan ve İspanya’dır.

Ancak, NATO ülkeleri olmasa da, ilk uygulayıcılar, İttifak veya bazı Müttefikleri için önemlidir. Avrupa’da bunlar arasında bir AB üyesi olan İrlanda ve gelecekteki potansiyel bir AB üyesi olan Sırbistan ve İsviçre bulunmaktadır. Körfez ülkeleri arasında diğer örnekler, farklı derecelerde farklı NATO Müttefiklerinin askeri üslerine veya personeline ev sahipliği yapan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Asya’da Endonezya ve Filipinler, Huawei’nin 5G teknolojisini benimseyen ülkeler arasındadır.

Sıradaki nerede?

5G ile ilgili tartışma önümüzdeki aylarda ve yıllarda devam edecek ve askeri iletişimler 5G’ye geçmeye başladıkça sorunun daha da önem kazanması muhtemel.

Gelecekte, özellikle NATO için, komuta ve kontrol, iletişim ve diğer amaçlarla bu yeni teknolojik fırsatlardan yararlanmak çok önemli olacaktır. 5G iletişimi olmadan savaş alanında büyük veriden, yapay zekadan ve bulut bilişimden tam anlamıyla yararlanmak zor olacaktır.

Tüm Müttefiklerin tartışmada akıcı olması ve bu geçişin sonuçlarını anlaması önemlidir: ekonomik, politik ve askeri düzeylerde. Bu, eğitimin sağlanmasının yanı sıra yeni operasyon kavramlarının geliştirilmesini ve satın alma ve kuvvet yapısında uygun değişiklikleri sağlamak için gereklidir.

he transition of military communications to 5Gwill enable the exploitation of big data, artificial intelligence and cloud computing on the battlefield.

Aynı zamanda, tartışma sağlam teknik, ekonomik ve stratejik hususlarla (İttifak içindeki uyum dahil) bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, açık arabirimlerin farklı satıcılardan gelen ekipmanların birbirine entegre edilmesini sağladığı modüler mimariler, farklı gereksinimleri ve değerlendirmeleri uzlaştırmak için önümüzdeki yıllarda uygulanabilir bir seçenek haline gelebilir. Tek bir baskın oyuncu olmadan, bu çözüm Müttefiklerin ekonomik verimliliklerinden ödün vermeden güvenliği sağlamalarına, tedarik kesintilerinden uzak, etkili ve dirençli bir iletişim ağına erişmelerine olanak sağlayabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments