İkinci Yargı Paketi teklifi Meclis’ten geçti

HomeWelt

İkinci Yargı Paketi teklifi Meclis’ten geçti

Yargılama süreleri, arabuluculuk ve alacak davaları gibi birçok düzenlemeyi içeren İkinci Yargı Paketi, Meclis’te kabul edildi.

İkinci Yargı Paketi olarak bilinen “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

– “Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

– Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

– Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek.

– “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

– Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçecek, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenecek.

– Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

– Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

AKP’nin Meclis’e sunduğu “İkinci Yargı Paketi” adıyla bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören 63 maddelik kanun teklifi, Haziran ayında Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ kapsamında daha önce Birinci Yargı Paketi yürürlüğe girmişti.

39 maddelik ilk pakette, 2019 yılının Ekim ayında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Pakette pasaport düzenlemesi, çocuğa yönelik istismar, hukuk mesleklerine giriş sınavı gibi başlıklar yer alıyordu.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments